Милена Димитрова Милена Димитрова Потребител

Прекратяване на майчинство



В майчинство съм до 17.01.2013 год., но тъй като колежката ми е бременна и излиза в болнични, могат ли да ме извикат на работа преди тази дата?

Какво се случва с полагаемият ми годишен отпуск за последните 2 год. в който съм в майчинство?

Ако откажа да се върна преди тази дата, могат ли да ме уволнят дисциплинарно?



Отговори

 • Здравейте,

  Отпускът за отглеждане на малко дете се ползва въз основа на писмено заявление на майката. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Този отпуск винаги изтича с навършването на две годишна възраст на детето, освен ако до тогава не настъпи едно от следните обстоятелства:

  • майката е лишена от родителски права или нейните родителски права са ограничени по установен ред;
  • майката даде съгласие отпускът да бъде ползван от бащата или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение;
  • по искане на майката - с писмено заявление до предприятието.

  Няма текст въз основа, на който работодателя да Ви застави да се върнете на работа преди да изтече отпуска или да настъпи някое от изброените по-горе обстоятелства, затова и безпокойството Ви в случая е неоснователно.

  А що се касае да натрупалия Ви се платен годишен отпуск по време на майчинството, поради което не сте могли да си го ползвате, то той не се губи, а се отлага по напълно законен ред. Двегодишният давностен срок за ползване на отложения платен годишен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която сте се завърнали на работа.

  аргументи: чл.38а и 46 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските; чл.164 и 176(4) от Кодекса на труда.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->