Petq Ilieva Petq Ilieva Потребител

Дарение към БЧК отразява ли се във финансовия резултатФирма е направила дарение на БЧК в рамките на позволените 10% от печалбата. Трябва ли сумата на дарението да се отразява в намаление на финансовия резултат или не?Отговори

  • Здравейте,

    Не е необходимо при попълване на годишната данъчна декларация по ЗКПО да посочвате сумата на дарението в намаление. Презумпцията е, че това дарение вече е било отчетено като счетоводен разход и доколкото сте спазили условията за ползване на дарението като данъчно облекчение (до 10% от счетоводната печалба), ползвате това облекчение, като не правите никакви преобразувания в декларацията.

    Възможно е обаче да се случи точно обратното. Ако не отговаряте на условията по ЗКПО, ще се наложи да посочите сумата на разхода в увеличение в декларацията, като по този начин не признавате разхода за данъчни цели.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->