Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.36. Протокол за Брак в Производство

Публикувано на: 18.11.2010

ПРОТОКОЛ  ЗА  БРАК  В  ПРОИЗВОДСТВО 

АЛФА ООД

на Обект:


по Заповед:

№1234 от 01.01.2010

за вид продукти:код

наименование

мярка

колич.

себест-ст

за 1-ца

обща стойност

ликвид. стойност

загуба

1

2

3

4

5

ОБЩО:
причина за бракуването:
име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

01.02.2010


член на комисия:

Петър Петров

производствен директор

01.02.2010


член на комисия: 

Георги Георгиев

независим оценител

01.02.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Брак в Производство е документ, с който се документира вида, количеството и стойността на бракувана готова продукция.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->