Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.37. Протокол за Фира

Публикувано на: 18.11.2010

ПРОТОКОЛ  ЗА  ФИРА 

АЛФА ООД

на Обект/МОЛ:


по Заповед:

№1234 от 01.01.2010

за вид запаси:код

наименование

мярка

начално

колич.

норма за

% фира

очакв. кол. по норма

фактич. колич.

отч. ст-ст

за 1-ца

стойност фира

1


2


3


4


5


ОБЩО:
име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

01.02.2010


член на комисия:

Петър Петров

производствен директор

01.02.2010


член на комисия: 

Георги Георгиев

независим оценител

01.02.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Фира е документ, с който се документират технологичните и фактическите фири на суровини по време на производство.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->