Лазаров Консулт ЕООД Лазаров Консулт ЕООД

Самосигуряване на ЕТ, подало Заявление за пенсиониранеЕТ, подал заявление за пенсиониране, считано от 01.11.2012г. Подава обр. ОКД-5 в НАП, че въвъзобновява дейността, като пенсионер от 28.11.2012г., и подава че е пенсионер и не желае, да се осигурява, за пенсия, а само за Здравно осигуряване.

Служителките на НАП, го карат да промени ОКД-5, като го карат да се осигурява за всчики осигурителни случаи , включтелно и за временна нетрудоспособност с мотива че все още няма излязло пенсионно решение.

Най-голямото очудване е че от 2005г. до времето на прекратяване на осигуряването 01.11.2012г., лицето се е осигурявало върху ниския процент. /т.е. без временна нетрудоспособност и майчинство/.

Какъв е смисълът на това упражнение и как могат да се оборят служителките на НАП.

Въпросът ми е :

Като внася осигурителни вноски след 01.11.2012г. , ще му се признае ли осигурителн стаж и осигурителн доход и кога, лицето ще спре да се осигурява и ще получи заслужената си пенсия.

Благодаря предварително!Отговори

  • Здравейте,
    за лицата които, които упражняват трудова дейност като еднолични собственици на търговско дружество са длъжни да се осигуряват по чл.4 ал.3 т.2 от КСО - като самоосигуряващи се лица задължително за пенсии, инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. Осигуряването за общо заболяване и майчинство е по желание на лицето.
    На самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание за фонд пенсии /чл.4 ал. 6 от КСО/.Отпускането на пенсия официално става при излизане на пенсионното решение от НОИ, а не при подаване на заявлението за пенсия.
    Срока между заявлението и решението за пенсия може да се проточи между 1 и 6 месеца, за което време Собственика на ЕТ-то продължава своето осигуряване, поради факта,че продължава да упражнява трудова дейност в личното му търговско дружество.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->