Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.38. Протокол за Брак на Материални Запаси

Публикувано на: 18.11.2010

ПРОТОКОЛ  ЗА  БРАК  НА МАТЕРИАЛНИ  ЗАПАСИ 

АЛФА ООД

на Обект/МОЛ:


по Заповед:

№1234 от 01.01.2010

за вид матер. запаси:


               

код

наименование

мярка

колич.

отч. ст-ст

за 1-ца

обща бал. стойност

ликвид. стойност

загуба

1

2

3

4

5

ОБЩО:
причина за бракуването:име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

01.02.2010


член на комисия:

Петър Петров

търговски директор

01.02.2010


член на комисия: 

Георги Георгиев

независим оценител

01.02.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Брак на Материални Запаси е документ, с който се документира бракуването на конкретни по вид и количество материални запаси с тяхната балансова и ликвидационна стойност.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->