Павлина Касева Павлина Касева Потребител

Подаване на Декларация по чл.201 от ЗКПОЕООД изплаща дивидент на управителя. ЕООД внася данъка. ЕООД подава ли декларация по чл.201 или отразява изплатения дивидент само в справката за изплатени доходи по чл.74?

Съответно управителя на ЕООД, като физическо лице включва ли дохода от дивидент в декларация по чл.50 ЗДФЛ и какъв документ прилага към декларация по чл.50 от ЗДФЛ?Отговори

  • Доходите от дивиденти от българки дружества не се включват в личната данъчна декларация по ЗДДФЛ. От 2013 г. удържаният данък се включва в новата комбинирана декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО. Отразява се и в справката по чл. 74 от ЗДДФЛ.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->