Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.39. Протокол за Изразходвани Суровини/Материали за Собствени Нужди

Публикувано на: 18.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

ПРОТОКОЛ  ЗА  ИЗРАЗХОДВАНИ  СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ  ЗА  СОБСТВЕНИ  НУЖДИ

пояснение:

(във връзка с Искане/ия № за материали/консумативи за конкретни собствени нужди)

код

наименование/описание на материал/суровина

мярка

колич.

ед. цена

сума


ОБЩО:име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Петър Петров

началник склад

01.01.2001


удостоверил 2:

Георги Георгиев

административен директор

01.01.2001ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Изразходвани Суровини/Материали за Собствени Нужди е документ, с който се документират използваните по вид и количество суровини и материали за собствени (административни или други) нужди, които по принцип се използват за производствени цели.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->