Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.40. Инвентаризационен Опис на Активи/Запаси

Публикувано на: 18.11.2010

ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН  ОПИС(със Сравнителна Ведомост)

АЛФА ООД

на Обект/МОЛ:


по Заповед:

№1234 от 01.01.2010

за вид активи/запаси:инв. № / код

наименование

мярка

отч. ст-ст за 1-ца

фактич. наличн.

счетов. наличн.

излишък

липса

1

2

3

4

5

ОБЩОиме

длъжност

дата

подпис

Матер. Отг. Лице:

Иван Иванов

началник склад

01.02.2010


Член на Комисия:

Петър Петров

контрольор

01.02.2010


Член на Комисия: 

Георги Георгиев

контрольор

01.02.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Инвентаризационен Опис (със сравнителна ведомост) е документ, с който се документира проведена инвентаризация на запаси или активи и съпоставката им със счетоводните данни.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->