Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.41. Опис на Пари в Каса

Публикувано на: 18.11.2010

ОПИС  НА  ПАРИ  В  КАСА

АЛФА ООД

на Обект/МОЛ:


по Заповед:

№1234 от 01.01.2010

               

валута

фактическа наличност (ФН)

наличност по касова книга

счетоводна наличност (СН)

излишък/липса

(ФН-СН)

валутен

курс

факт. налич.

в лева

излишък/липса

в лева

1

2

3

ОБЩО

име

длъжност

дата

подпис

Матер. Отг. Лице:

Иван Иванов

касиер

10.01.2010


Член на Комисия:

Петър Петров

контрольор

10.01.2010


Член на Комисия:

Георги Георгиев

контрольор

10.01.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Опис на Пари в Каса е документ, с който се документира проведена инвентаризация на парични средства в каса и съпоставката им със счетоводните данни.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->