Ива Захариева Ива Захариева Потребител

Данъчна основа при доставка на стока от ГерманияЗдравейте,

Фирма, регистрирана по ДДС осъществява внос на стоки от Германия. Фактурите, които получава от немската фирма включват единствено стойността на стоките. Транспорта на стоките се осъществява от българската фирма Юнимастерс, за което фирмата-вносител получава от тях разходни фактури. Досега съм увеличавала доставната цена на стоките с тези транспортни разходи, но не съм ги включвала в данъчната основа при изготвяне на Протоколите по чл.117, както и при определяне на стойността за Интрастат деклариране. Правилно ли съм работила?Отговори

  • Правилно сте работили при определяне на данъчната основа при изготвяне на Протоколите по чл.117. При изготвяне на дневниците по Интрастат трябва да проверите какви стойности сте задължени да декларирате - само сума по фактурата, или и статистическа стойност, която е с натрупване с транспортните разходи.
    За справка вижте Закон за Статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки (Интрастат).
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->