Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.42. Протокол за Липси/Излишъци

Публикувано на: 18.11.2010

ПРОТОКОЛ  ЗА  ЛИПСИ/ИЗЛИШЪЦИ(и/или компенсирането им)

АЛФА ООД

на Обект/МОЛ:


по Заповед:

№1234 от 01.01.2010

за вид активи/запаси:


в резултат на (събитие):

например: Инвентаризация / Кражба / Пожар / Наводнение

СЕ УСТАНОВИХА СЛЕДНИТЕ 

Х

ЛИПСИ


ИЗЛИШЪЦИ


инв. № / код

наименование на актива/запаса

мярка

отч. ст-ст

за 1-ца

колич.

липс./изл.

сума

справедл. стойност

1
2
3
4
5
ОБЩО
Установените Липси ще бъда за сметка на: 

Х

Отписването им на разход


Вземане от подотчетно лице

                                                                                              По тяхната:

Х

Отчетна стойност


Справедлива стойност

Установените Излишъци ще бъдат заприходени в Обект и/или на МОЛ:                                                                                              По тяхната:

Х

Отчетна стойност


Справедлива стойност


име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

01.02.2010


член на комисия:

Петър Петров

административен директор

01.02.2010


член на комисия: 

Георги Георгиев

независим оценител

01.02.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Липси/Излишъци е документ, с който констатираните при инвентаризация липси или излишъци се компенсират или заприходяват.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->