Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.43. Протокол за Заприхождаване на Активи

Публикувано на: 18.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

ПРОТОКОЛ/АКТ  ЗА  ЗАПРИХОЖДАВАНЕ  НА  АКТИВИ

                Днес, 01.02.2010 год. в град София, следните активи, придобивани по стопански начин, чрез натрупване на разходи за тяхното създаване, бяха актувани за готови за експлоатация и бяха въведени в експлоатация. В резултат на това, натрупаните разходи за придобиване на активите се трансформират в отчетна стойност на същите.


наименование на придобивания актив

натрупани разходи за придобиване

отчетна стойност за счетов. цели

1
2
3
ОБЩО:
име

длъжност

дата

подпис

член на комисията:

Петър Петров

директор производство

01.02.2010


член на комисията:

Георги Георгиев

главен счетоводител

01.02.2010


член на комисията:

Иван Иванов

управител

01.02.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол или Акт за Заприхождаване на Активи е документ, с който обичайно се заприхождават активи, които са създадени (изработени или построени) в рамките на предприятието и с акта им на въвеждане в експлоатация натрупаните разходи за тяхното придобиване се трансформират в отчетна стойност на активите.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->