Даниела Ангелова Даниела Ангелова Потребител

Платен ученически отпускИма ли право студент-задочник на платен ученически отпуск и колко дни е той? От годишния отпуск ли се взима или е отделен?Отговори

  • Кодекса на труда ясно регламентира правата ви на ползването на платен отпуск: "чл. 169 Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година".
    Това означава, че работодателят трябва да е уведомен за това, че вие следвате задочно във висше учебно заведение и да изрази своето съгласие в писмен вид. Ако съгласието не бъде дадено, то тогава имате право на неплатен годишен отпуск в размер от 13 дни.
    Този вид отпускът не се приспада от платеният годишен отпуск.
    За повече информация вижте чл.155-178 от Кодекс на труда.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->