Антония Атанасова Антония Атанасова Потребител

МСС 10 и НСС 10Здравейте, бих искала да разбера дали има съществена разлика между двата стандарта за отразяване на събитията след датата на баланса и прилагането им в България. И двата стандарта съм ги прегледала, но на пръв поглед не се отличават такива.

Предварително благодаря за отговора!Отговори

  • Здравейте,

    Вярно е, че между двата стандарта няма съществени различия по отношение на основните принципи за отразяване на коригиращи и некоригиращи събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет. Единственият момент, който е редно да се отбележи, е че МСС 10 определя по-стриктни изисквания по отношение на спазването на принципа за действащо предприятие (в параграфи 14, 15 и 16) в сравнение с НСС 10.

    Въпреки това е необходимо да се има предвид фактът, че при прилагането както на МСС, така и на НСС, дружествата са задължени да спазват изискванията на всеки един от стандартите, по които са избрали или им е наложено изискване да се води счетоводството им. По тази причина различия между някои от другите международни и национални стандарти, които дружествата прилагат, могат да доведат и до различно представяне на разглежданите от НСС 10 и МСС 10 събития след датата на годишния финансов отчет във финансовите отчети на дружества, които имат сходна дейност.

    Поздрави,
    Виктор Баталов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->