Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.44. Протокол за Брак на Активи

Публикувано на: 18.11.2010

ПРОТОКОЛ  ЗА  БРАК  НА  АКТИВИ

АЛФА ООД

на Обект:


по Заповед:

№1234 от 01.01.2010

за вид активи:инв. №

наименование на актива

въведен в експлоат.

моментно състояние, на какво се дължи

и причина за бракуване

баланс. ст-ст

ликвид. ст-ст

1

2

3

4

5

ОБЩО:

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

01.02.2010


член на комисия:

Петър Петров

директор производство

01.02.2010


член на комисия:

Георги Георгиев

независим оценител

01.02.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Брак на Активи е документ, с който се документира бракуването на конкретни по вид и количество активи с тяхната балансова и ликвидационна стойност.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->