Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.46. Протокол за Преоценка на Активи

Публикувано на: 18.11.2010

ПРОТОКОЛ  ЗА  ПРЕОЦЕНКА  НА  АКТИВИ

АЛФА ООД

на Обект:


по Заповед:

№1234 от 01.01.2010

за вид активи:


               

инв. №

наименование на актива

отчетна

стойност

начислена

амортиз.

балансова

стойност

преоцен.

стойност

разлика

(+/-)

1
2
3
4
5
ОБЩО:
име

длъжност

дата

подпис

Съставил:

Иван Иванов

директор производство

01.02.2010


Оценил:

Петър Петров

независим оценител

01.02.2010


Ръководител:

Георги Георгиев

управител

01.02.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Преоценка на Активи е документ, с който се документира преоценката на активи.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->