Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.47. Протокол за Оценка на Материални Запаси

Публикувано на: 18.11.2010

ПРОТОКОЛ  ЗА  ОЦЕНКА  НА МАТЕР.  ЗАПАСИ

АЛФА ООД

на Обект:


по Заповед:

№1234 от 01.01.2010

за вид матер. запаси:


               

код

наименование

мярка

колич.

отч. ст-ст

за 1-ца

обща бал. стойност

нетна реа-лиз. ст-ст

разлика

(+/-)

1

2

3

4

5

ОБЩО:


име

длъжност

дата

подпис

Съставил:

Иван Иванов

началник склад

01.02.2010


Оценил:

Петър Петров

независим оценител

01.02.2010


Ръководител:

Георги Георгиев

управител

01.02.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Оценка на Материални Запаси е документ, с който се документира оценката на материални запаси.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->