Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.49. Протокол за Безвъзмездна Сделка

Публикувано на: 18.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

ПРОТОКОЛ  ЗА  БЕЗВЪЗМЕЗДНА  СДЕЛКА

                Днес, 01.02.2010 год. в град София, на лицето ______ ______с ЕИК/ЕГН __________, бяха предоставени безвъзмездно следните материали/суровини/стоки/продукти/активи под формата на рекламни материали/мостри/бизнес подарък/подарък от фирмена игра.


наименование / подробно описание

мярка

колич.

ед. отч. ст-ст без ДДС

сума

1


2


3


ОБЩО:
име

длъжност

дата

подпис

връчил:

Петър Петров

маркетинг директор

01.02.2001


одобрил:

Иван Иванов

управител

01.02.2001ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Безвъзмездна Сделка е документ, с който се документира безвъзмездно предоставяне на материални запаси или активи под формата на рекламни материали, мостри, подаръци или други подобни.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->