Румен  Борисов Румен Борисов икономист

Земеделски стопанин- деклариране на доход от субсидияЗдравейте,

В момента работя на трудов договор. През 2012г е кандидатствах по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) като ФЛ за поддържане на ливади, чрез косене (т.е. не извършвам производство на преработена и непреработена продукция), за която дейност не е задължително условието да имам регистрация като земеделски производител, и за която получих субсидия, отнасяща се за 2012г. от ДФЗ-РА .

Т.к към момента не намерих указания и тълкуване на ЗДДФЛ за тази дейност като земеделски стопанин, моля за Вашето мнение и отговор:

1.Какъв вид облагаем доход трябва да огразя получената субсидия в ГДД за 2012?

Имам ли право като земеделски стопанин да ползвам НПР-40%? - Доходи от др.стопанска д-ст Приложение №3- таблица 2 с код 03-„д-ди под формата на държ.помощи, субсидии и др.подпомагане от ЕФ...” след като нямам произведена преработена или непреработена продукция и нямам реализирани приходи от продажба на такава продукция, или трябва да отразя този доход в Приложение № 6 -Доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ - с код 06- др.източници, без да ползвам НПР? Искам да отбележа, че за да извърша тази дейност като ФЛ, съм вложил не малко разходи по нея, като например : закупена техника- косачки, наемане на допълнителна работна ръка, наем на зем.площи, като за целта съм сключил договор за период от 5 год и редица други ...

2. За формирането на годишната данъчна основа, трябва ли да приспадна и внеса осигурителни вноски от общия размер на субсидията т.е трябва ли да попълня в Прил.3 Част ІІ, т.2 или Прил.6 Част ІІ т.1.1 както и Таблица 1 и 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход?

Благодаря предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Считам, че след като не извършвате производство на земеделска продукция, нямате право да приспадате нормативно признати разходи. С други думи, доходът от субсидията следва да се обложи в пълен размер като доход от други източници по чл. 35 в Приложение № 6.

    Разбирам, че извършвате реални разходи, но като физическо лице (и без да сте ЕТ) нямате право да приспадате тези реални разходи от облагаемия си доход. Можете да помислите за регистрирането на фирма.
  • Благодаря. Междувременно направих запитване до НАП, за което получих и отговор.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->