Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.50. Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

Публикувано на: 18.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

СЧЕТОВОДНА  СПРАВКА  /  МЕМОРИАЛЕН  ОРДЕР

основание за счетоводната операция

(в т.ч. обяснение, посочване на документ и/или друго приложимо)

Д-т

сметка

К-т

сметка

сумада се осчетоводи с дата:

съставил:

Георги Георгиев

подпис

01.01.2001

длъжност:

Главен Счетоводител


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер е документ, с който се описват счетоводни статии, за които няма първичен счетоводен документ, каквито например са преоценката на валута или приключвателните операции.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->