Miroslava Dimitrova Miroslava Dimitrova Потребител

Обезценка на активиЗакупена е сграда и эемя през 2006г. Направена е реконструкция чрез договори с подизпълнители. През декември 2011 е въведена в експлоатация. През декември 2012 е направена оценка от лицензиран оценител.

Може ли да се приложи НСС 36 - Обезценка на активи, т.к. там е записано "1.1. Правилата и процедурите на този стандарт се прилагат при отчитането на обезценката на всички активи, освен: активите, придобивани чрез договори за строителна дейност"?Отговори

  • Здравейте,

    Абсолютно си прилагате правилата за обезценка по НСС 36. Текстът, който цитирате, касае приложението на НСС 11. Във Вашия случай той не е релевантен.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->