Петя  Мирчева Петя Мирчева учител

Неплатен отпуск при заемане на друга длъжностПредстои ми да заема длъжността "директор" в учебното заведение, където работя като старши учител.

1. Мога ли да ползвам неплатен отпуск по чл.161(1), и ако да - в какъв размер може да бъде?

2. Запазвам ли правото си да се завърна на предишната си длъжност при същите условия преди заемането на новата длъжност.Отговори

  • Здравейте,
    1. На работника или служителя може да се разрешава платен или неплатен служебен отпуск при условия и по ред, установени в колективен трудов договор /ако има такъв/ или ако този вид отпуск е уговорен в споразумение между страните по трудовото правоотношение. /чл. 161 ал.1 от КТ.
    2. Правата и условията, които имате преди заемането на новата длъжност се изменят и договарят писмено със съгласието и на двете страни.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->