Ivanka Eftimova Ivanka Eftimova Потребител

Последици от дисциплинарно наказаниеЗдравейте!

Какво от правата си губи работник на който му е наложено наказание Забележка, и какви задължения не могат да му се вменяват за този период?Отговори

  • Здравейте!
    За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание ,но при ново нарушение Работодателят може да ви наложи и по тежко наказание /предупреждение за уволнение или дисциплинарно уволнение/. Задъженията Ви към Работодателя си остават както досега според длъжностната ви характеристика ,Вътрешните правила за работа и безопасни услувия на труд.
    Дисциплинарните наказания /освен уволнение/ се заличават с изтичането на една година от налагането им. Ако работодателя реши може да отмени наложеното наказание и преди този срок, но и в двата случая този акт става с писмена заповед връчена на работника.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->