Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.51. Запис на Заповед

Публикувано на: 18.11.2010

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

издател:

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

111222333

представляващ:

Иван Иванов Иванов

                С настоящето безусловно и неотменимо се задължавам срещу представяне на този Запис на Заповед да платя без протест, без разноски и без удръжки от какъвто и да е характер,

сумата от:

1 200 000

словом:

един милион, двеста и петдесет хиляди

валута:

BGN

дата на издаване:

01.02.2010

място на издаване:

София

плащането е дължимо на:

01.07.2010

Плащането ще се извърши на или по заповед на:

ДЕЛТА ООД

ЕИК

444555666

Този Запис на Заповед е платим на следния адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

подпис на издателя:


предявен на издателя на дата:

01.02.2010

подпис:
Коментари

-->