христина станева христина станева гл.счетоводител

Продажба на валутаПриключих проект по LEONARDO 2011, при продажбата на валута към с/ка транзитна към МОМН и зануляване на с/ка 5014 получавам разлика от 46.61 лв. Къде да я отразя в отчета В3, в кой &, ако я покажа в Д 6029 не се равнява в програма ЕКВА?

Моля за помощ! Благодаря!Отговори

-->