Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.52. Счетоводен Амортизационен План

Публикувано на: 18.11.2010

Счетоводен амортизационен план за 2010


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Счетоводен Амортизационен План е документ, в който систематизирано и нагледно се представя финансова информация за всички дълготрайни активи в едно предприятие и начина, по който се формира амортизацията за тях във фактора време.

Реквизитите са нормативно регламентирани в Национален Счетоводен Стандарт 4 – Отчитане на Амортизациите. Международните Счетоводни Стандарти не дават конкретни указания за начина по който трябва да се конструира Счетоводния Амортизационен План.Коментари

-->