Iskra Marinova Iskra Marinova Потребител

Здравно осигуряване на пенсионер инвалидТрябва ли едноличен собственик на ЕООД получаващ инвалидна пенсия 100 процента да внася здравни осигуровки ? Ако да в какъв размер?Отговори

  • Здравейте,
    ако ЕООД- то има дейност управителя щом е пенсионер може да избира дали да се осигурява за фонд пенисии или не. Но Закона за здравното осигуряване не ви освобождава от осигуряване за здраве. В чл.40 ал.1 т.2 от него гласи, че всички лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества /КСО чл.4 ал.3 т.2/ се осигуряват авансово за здравно осигуряване върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 420,00 лв. за 2013 г. Вноските са за сметка на самоосигуряващото се лице и внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->