Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.54. Данъчен Амортизационен План

Публикувано на: 19.11.2010

Данъчен амортизационен план


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ


Данъчен Амортизационен План е документ, в който систематизирано и нагледно се представя амортизацията на всички дълготрайни активи в едно предприятие за данъчни цели – данъчната амортизация на активите.

Реквизитите са нормативно регламентирани в Закона за Корпоративното Подоходно Облагане.Коментари

-->