Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.55. Ведомост за Заплати, Рекапитулация и Суматор

Публикувано на: 19.11.2010

АЛФА ООД 

ЕИК

123456789

ВЕДОМОСТ  ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ

за месец

04.2010

служител

израб. дни

основна заплата

сума доплащ. за стаж

всичко начи-сления

сума за облагане с ДОО

ДОО, ЗО, ДЗПО, УПФ за служ.

сума за облагане с ДОД

ДОД за внасяне

всичко удръжки за месеца

сума за получ. в брой

подпис

1

Иван Иванов

222

Георги Георгиев
3

Петър Петров
4

5

6

ОБЩО

1 234

123 456АЛФА ООД 

ЕИК

123456789

РЕКАПИТУЛАЦИЯ  НА  РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ

за месец

04.2010

Всичко Начисления

Родени до 1960

Родени след 1960

общо

1

Фонд работна заплата – Трудови и Договори за управление и контрол

2

Разходи за външни услуги – Граждански договори

Удръжки: ДОО, ДЗПО, ГВРС и ТЗПБ

родени до 1960

родени след 1960

работодател

служител

работодател

служител

1

ДОО 3-та категория + Учители + Договори за Управление

2

ДОО 1-ва и 2-ра категория

3

ДОО категория до 40 часа месечно под МРЗ

4

ДОО 3-та категория Държавни Служители

5

ДОО 1-ва и 2-ра категория Държавни Служители

6

ДОО самоосигуряващи се – с ОЗМ

7

ДОО самоосигуряващи се – без ОЗМ

8

Осигуряване върху социални разходи

9

Осигуряване върху обезщетения по чл.222 от КТ

10

ДОО Граждански Договори

11

От безработица към осигуряване на заетост

общо ДОО:

12

ДЗПО – универсален фонд

13

ДЗПО – професионален фонд 1-ва категория

14

ДЗПО – професионален фонд 2-ра категория

15

ДЗПО – универсален фонд Граждански Договори

16

ДЗПО – универсален фонд самоосигуряващи се

общо ДЗПО:

17

Учителски Пенсионен Фонд – общо преди и след 1960

18

Вноски за Фонд ГВРС – общо преди и след 1960

19

Вноски за Фонд ТЗПБ – общо преди и след 1960

Здравно Осигуряване

работодател

служител

1

Здравно осигуряване

2

Здравно осигуряване – самоосигуряващи се

3

Здравно осигуряване върху болнични и майчинство

4

Здравно осигуряване върху неплатен отпуск/болничен

5

Здравно осигуряване – Граждански Договори

6

Здравно осигуряване – Договори за Управление и Контрол

общо ЗО:

Данък Върху Доходите на Физически Лица

сума

1

Трудови Договори и Договори за Управление и Контрол

2

Граждански Договори

3

Данък върху доходите по чл.37, ал.1, т.9 от ЗДДФЛ

Болнични и Майчинство

дни

работодател

сума работодател

дни

РУСО

сума

РУСО

1

Болнични – общо заболяване

2

Болнични – гледане на болен човек

3

Болнични – нетрудова злополука

4

Болнични – трудова злополука

5

Болнични – бременност и раждане

6

Отглеждане на дете до 2 годишна възраст (Майчинство)

Всичко Удръжки за Сметка на Работници и Служители

сума

1

Трудови Договори и Договори за Управление и Контрол

2

Граждански Договори

Чиста Сума за Получаване

сума

1

Трудови Договори

2

Договори за Управление и Контрол

3

Граждански Договори


АЛФА ООД 

ЕИК

123456789

СУМИ   ЗА  ВНАСЯНЕ  по Кодове за Вид Плащане

за месец

04.2010

ДОО, ДЗПО, Чч.ПФ, ГВРС, ТЗПБ, ЗО и ДДФЛ за внасяне

код за вид плащане

сума

1

ДОО 3-та категория + Учители + Договори за Управление

550101

2

ДОО 1-ва и 2-ра категория

550102

3

ДОО категория до 40 часа месечно под МРЗ

550108

4

ДОО 3-та категория Държавни Служители

550114

5

ДОО 1-ва и 2-ра категория Държавни Служители

550105

6

ДОО самоосигуряващи се – с ОЗМ

550401

7

ДОО самоосигуряващи се – без ОЗМ

550402

8

ДОО Земеделски Производители – с ОЗМ

550404

9

ДОО Земеделски Производители – без ОЗМ

550405

10

Осигуряване върху социални разходи

550129

11

Осигуряване върху обезщетения по чл.222 от КТ

550116

12

ДОО Граждански Договори

550110

13

От безработица към осигуряване на заетост

550127

Общо ДОО:

14

ДЗПО в универсален пенсионен фонд

580123

15

ДЗПО в професионален пенсионен фонд – (общо 1-ва + 2-ра категория)

580120

Общо ДЗПО:

16

Учителски Пенсионен Фонд – общо преди и след 1960

555908

17

Вноски за Фонд ГВРС – общо преди и след 1960

555710

18

Вноски за Фонд ТЗПБ – общо преди и след 1960

550149

Общо Фондове:

19

Здравно Осигуряване

560101

20

Здравно Осигуряване – самоосигуряващи се (включително ЗО върху болнични)

560402

Общо ЗО:

21

Авансов данък по чл.42 от ЗДДФЛ – за Трудови Договори и Договори за Управление

111212

22

Авансов данък по чл.43 от ЗДДФЛ – за извънтрудови правоотношения

111213

23

Данък върху доходите по чл.37, ал.1, т.9 от ЗДДФЛ

111514

Общо ДДФЛ:Коментари

  • 24 Sep 2011 16:46
  • lina petrova (Потребител)
  • Компания: ет деси-славка борачева
  • 0
  защо не работите в Excel
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->