Благовеска Димитрова Благовеска Димитрова Потребител

Данък върху доход от продажба на УПИДължи ли се данък върху доход от продажба на УПИ, придобит през 2006 г. чрез заплащане на 1/2 ИД от наследство на съсобственик и продаден през 2012 г. Задължение за подаване на год. дан. декларация?

ЧНГ от Благовеска Димитрова!Отговори

  • За половинката идеална част, която самата Вие сте придобили по наследство, така или иначе не дължите данък.
    За другата половинка, която сте закупили от съсобственика, към 2012 г. е изминал 5-годишният срок от придобиването й. Това означава, че ако през 2012 г. сте продали до два такива недвижими имота, счита се, че получените доходи са необлагаеми. Съответно нямате и задължение да подавате годишна данъчна декларация.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->