Maria Markova Maria Markova Потребител

Обезщетение при съкращение след майчинствоАко служител бъде съкратен по чл. 328 ал.1 т. 3 има ли право на обезщетение от НОИ при положение, че през последните 2 години е ползвал съответно 12 месеца неплатен отпуск по майчинство и 12 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете?Отговори

  • Здравейте, според мен имате право на обезщетение от НОИ, тъй като
    За придобиване право на парично обезщетение за безработица се зачита и времето:
    1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
    2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане./КСО чл.54а ал.2/. Във вашият случай, дохода от който ще се изчисли обезщетението за безработица ще за период от 18 календарни месеца върху минимална работна заплата за страната./чл.16 ал.1 т.2 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО/.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->