Людмила Сараилиева Людмила Сараилиева Потребител

Дължат ли се осигуровки при изплащане на аванс за месецаПри изплащане на аванс за месец януари дължат ли се осигуровки за сметка на работодателя?Отговори

  • От 01.01.2013 влизат в сила новите кодове за подаване на декларация 6 за дължимите осигурителни вноски, които са дължими към бюджета. Съответно отпада старият код за изплащане на аванс и всички осигуровки се изплащат с окончателното изплащане на възнагражденията, а данните за се подават с новия код 5.(Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност (включително доплащания или частични плащания за целите на данъка). Като имате предвид,че код 5 е за заплати начислени или изплатени до 25-о число на месеца, следващ месеца в който е положен труда. /Указания в
    НАРЕДБА № Н-8 ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ/
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->