Elena Dimitrova Elena Dimitrova Потребител

Обезщетение по чл 222 от КТЗдравейте,
Бях назначена на два трудови договора по 4 часа при един работодател. И двата договора бяха прекратени по чл 328 ал 1 т 3. Обезщетението по чл.222 ще бъде по основния тр. договор или и по двата ?Отговори

 • Здравейте,

  Независимо от това, че са сключени със един и същи работодател, двата ви трудови договора се разглеждат като две отделни правоотношения, които възникват, съществуват и се прекратяват независимо едно от друго, въпреки че често това става по едно и също време.

  Това ще рече, че ако основанието за прекратяване на всяко едно от трудовите ви правоотношения отговаря на изискванията за получаване на обезщетение за оставане без работа (посоченото от вас основание попада в този обхват), то за всяко от него работодателят ви ще дължи въпросното обезщетение. А размерът на обезщетенията ще се определи за всяко от правоотношенията по отделно, съобразно предвидения за това ред.

  След като изтече един месец от датата на прекратяване на трудовите ви правоотношения вие трябва да представите на вече бившия си работодател вашата трудова книжка. А той от своя страна, след като се убеди, че в нея не е вписан нов работодател и през изминалия период не сте започнали нова работа, е длъжен да ви начисли и изплати дължимите обезщетения.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->