алексей мазаджиев алексей мазаджиев Потребител

Данъчно облагане при продажба на имот в държава извън ЕСЗдравейте,имам следното питане към Вас.

Майка ми е с Руско гражданство, но със статут на постоянно пребиваващ чужденец в България и с постоянен адрес в страната. Бихте ли ми отговорили на следния въпрос:

При продажба на недвижимо имущество в Русия, на което тя се явява единствен наследник, къде се плаща данък - тук, в Русия или и в двете страни? А също така и при получаване на дивиденти от акции на дружество в Русия.Отговори

  • Здравейте,

    Предвид постоянното пребиваване на майка Ви в България, тя се счита за българско местно лице за данъчни цели. Възможно е предвид гражданството й тя да се счита за местно лице и на Русия. В този случай би имало конфликт между двете законодателства. За решаване на този конфликт се прилага СИДДО между България и Русия, в което има множество критерии. Ако може еднозначно да се определи къде е центърът на жизнени интереси на лицето, в тази държава то ще бъде местно лице за данъчни цели. Ако не може, в крайна сметка се гледа гражданството на лицето.

    Ако майка Ви е местно лице на Русия, то доходите от продажба на имот в Русия и от получени дивиденти от руско дружество се облагат само в Русия съобразно изискванията на руското данъчно законодателство.

    Ако майка Ви е местно лице на България, то е възможно да има облагане и в двете държави. Първоначално е възможно да бъде удържан т.нар. данък при източника в Русия, тъй като и двата типа доход са с източник в Русия. След това с подаването на Годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ лицето ще трябва да декларира доходите си от дивиденти, получени от руското дружество, но ще има право да приспадне платения в Русия данък, така че да не се получава двойно данъчно облагане. Всъщност доплащане на данък в България ще има само ако руската данъчна ставка е по-ниска от българската (5%). Продажбата на наследствения имот не се счита за облагаем доход на лицето в България и не подлежи на облагане.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->