Виолина  Линдарева Виолина Линдарева Потребител

Облагане на доходи на физическо лице от продажба на акцииФизическо лице е придобило акции във фирма по наследство. През 2012г продава част от акциите. Трябва ли да декларира доходите от продажбата?Отговори

  • Не. Тъй като акциите са били по наследство, печалбата от продажбата им се счита за необлагаем доход. Съответно и не трябва да се декларират.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->