Нели Консулт ЕООД Нели Консулт ЕООД

Осигуряване на управител, извършващ услуги с личен труд в ЕООДЗдравейте!

Задължени ли са управителите на търговски дружества, които извършват услуги с личен труд в същите да се осигуряват и като управители върху МОД за съответната икономическа дейност?

Задължени ли са пенсионерите, управители и съдружници в търговски дружества да внасят и социални осигуровки, освен здравните,които плащаха до сега, ако извършват дейности с личен труд в тях?Отговори

  • Здравейте,
    В случай,че управителят на Търговско дружество упражнява трудова дейност в качеството му на управител, за което му се дължи или му е изплатено възнаграждение лицето подлежи на осигуряване на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, а това ключва 4 вида задължително осигуряване за заболяване и майчинство, пенсии, трудова злополука и професионална болест и безработица, и за здравно осигуряване.
    На основание чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност, като управители и продължава до прекратяването на същата.
    Когато собственикът или съдружникът няма определено възнаграждение за положен личен труд в качеството му на управител въз основа на изрично сключен договор за възлагане на управлението на дружеството или на друго правно основание, осигуряването му следва да се извършва по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, т.е. по реда, установен за самоосигуряващите се лица.
    Ако управителят е пенсионер и се осигурява по реда на самоосугиряващо се лице, то има право да се осигуряват по свое желание за фонд пенсии на основание чл. 4, ал. 6 от КСО , но когато се осигурява по Договор за управление и контрол не може да се възползва от горното основание и внася осигуровки за всички видове фондове.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->