Borislav Dzhupanov Borislav Dzhupanov Потребител

Прекратяване на срочен трудов договорНазначен съм на изпитателен трудов договор от 6 месеца. Работя вече 3 месеца, а съм получавал възнаграждение само веднъж.

Сега си намерих друга по-добра работа и искам да знам как мога да напусна по най-бързия начин. Мога ли да напусна без предизвестие?Отговори

 • Никой работодател не може да ви задържи на работа при положение, че не искате. Ако в подписания от вас трудов договор има клауза, според която вие дължите предизвестие на вашия работодател, то тогава при прекратяване на трудовия договор вие ще дължите на вашия работодател обезщетение за толкова дни, с колкото не сте спазили предизвестието. Ако в трудовия договор няма записана такава клауза, то вашия работодател няма право да има претенции към вас за обезщетение за неспазено от вас предизвестие.
 • Назначена сън на изпитателен договор по чл. 67 и във връзка с чл.70 от КТ. Договора е в полза на работодателя. Искам да напусна. Какъв е начина?
 • След като договорът ви е със срок на изпитване уговорен в полза на работодателя това означава, че в рамките на изпитателния срок работодателят може във всеки един момент да прекрати договора с вас без да ви дължи предизвестие и обезщетение. Това обаче не важи за вас. Ако вие искате да прекратите договора и в него има клауза, според която вие дължите предизвестие на вашия работодател, то тогава при прекратяване на трудовия договор, дори в рамките на изпитателния срок, вие ще дължите на вашия работодател обезщетение за толкова дни, с колкото не сте спазили предизвестието. Ако в трудовия договор няма записана такава клауза, то вашия работодател няма право да има претенции към вас за обезщетение за неспазено от вас предизвестие и вие може да напуснете без да дължите нищо на вашия работодател.
 • Здравейте,

  Срокът за прекратяване, еднакъв и за двете страни, е един от задължителните реквизити на трудовия договор, изчерпателно изброени в чл.66 от Кодекса на труда. А неспазването на така договорения срок се санкционира по общия ред, както за едната, така и за другата страна, уреден в чл. 220 от Кодекса на труда.

  В частност, при прекратяване на договори със срок на изпитване, закона дава право на страната, в чиято полза е уговорен срока, да извърши това без да се съобразява с общия ред и без да дължи предвиденото обезщетение за неспазено предизвестие. Но в случаи като вашия бихме Ви препоръчали следващия път когато Ви се наложи да сключвате договор със срок за изпитване, да държите в него да не се посочва страна, в чиято полза е сключен договора, като по този начин ще се приема, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.

  аргумент: чл.70(2) от Кодекса на труда.

  Поздрави,
 • Здравейте,
  моля да ме извините, че пиша в тази тема, но мисля, че след като отговорите и на мен, темата ще е по-пълна и ясна за много други потребители на сайта.
  Темата е същата: искам да напусна по време на изпитателен срок. Въпросът е за предизвестието, колко трябва да е то, след като не е упоменат срок?
  Цитирам ви точките от договора:
  Настоящият трудов договор се сключва за неопределено време считано от .............. със срок на изпитване до 6 месеца считано от..............
  За прекратяване на договора при условията, предвидени в КТ.
  Срочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца в полза на работодателя.
  Срокът на предизвестие при прекратяване на договора е еднакъв за двете страни.

  Да разбирам ли, че щом срокът е еднакъв, а работодателя може да прекрати договора без предизвестие и не е упоменат изрично срок за работника, то и аз мога без предизвестие да прекратя договора?

  Благодаря предварително
 • Здравейте,

  Срокът на предизвестие за прекратяване няма как да е различен, той винаги е еднакъв и за двете страни, съгласно изричната разпоредба на чл.66(1)6 от КТ. Друг е въпросът, че след като в трудовия Ви договор не е споменато какъв точно е този срок, то за Вас ще е релевантна разпоредбата на чл.326(2) от КТ, тоест 30 дни (разбирайте календарни, след като изрично не е споменато да са работни). Такъв ще е и срокът на предизвестие и за работодателя Ви, но извън 6 месечния срок на изпитване, тъй като срокът е уговорен в негова полза и до изтичането му би могъл да прекрати договора ви без предизвестие на основание чл.71(1) от КТ.

  Това правило обаче е неприложимо за Вас и по всяко едно време от сключването, през срока на изпитване, до самия край на правоотношението, в случай че решите да го прекратите, Вие ще трябва да отправите 30 дневно предизвестие за това до работодателя си. В противен случай Ви грози санкцията по чл.220 от КТ – обезщетение за неспазено предизвестие.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Лицето е назначено по чл.67 и във връзка с чл.70 от КТ, като договора е в полза и на двете страни. Шестмесечният срок не е изтекъл, работникът представя болнични листи. Може ли работодателят да прекрати този договор когато работника е в отпуск по болест, преди изтичането на 6 месеца?
 • Докато сте в отпуск поради временна нетрудоспособност работодателят не може да ви прекрати договора, въпреки че сте в срок за изпитване. Трябва да имате предвид обаче, че срока за изпитване не тече през времето, в което лицата се намират в отпуск поради временна нетрудоспособност. Това означава, че към датата на изтичане на срока за изпитване следва да прибавите календарните дни, през които сте били в отпуск поради временна нетрудоспособност.
 • Здравейте,

  Пропуснах да уточня, че работодателят желае да прекрати този договор със срок за изпитване преди изтичане на 6-те месеца. Необходимо ли е да се връчва предизвестие, и с какъв срок да е предизвестието? В случай, че лицето не представи б.лист и не се яви на работа в продължение на 2 последователни работни дни, може ли да бъде уволнено дисциплинарно?

  Благодаря Ви!
 • Добър ден.
  Назначен съм на безсрочен договор с изпитване на 6 месеца в полза на работодателя. Имам упоменато , че срока за предизвестия е 30 дни. Не са минали 6 месеца от назначаването ми и работодателя иска да ме освободи без предизвестие. В правото ли си е да го направи или трябва да имам предизвестие ? Благодаря предварително.
 • Здравейте.
  За Borislav Dzhupanov. Сключен ТД с изпитателен срок има действие като окончателен такъв! След като не сте получавали възнаграждение повече от един месец, можете незабавно да прекратите ТД по чл. 327, ал.1,т.2 - (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване. Проблемът е как да връчите на уведомлението за прекратяване на ТД - като входящ номер при работодателя ! При това правно основание на лицето се дължи и обезщетение - Чл. 221. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.
  kazimirc4
 • След като в договора е заложена клауза за 6 месеца изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя и този 6 месечен срок все още не е изтекъл, то работодателя има право да прекрати трудовия договор с вас без да ви дължи предизвестие. Моят отговор на вашия въпрос е: Да, работодателя има право да прекрати трудовия договор с вас без да ви дължи предизвестие. Записаните 30 дни предизвестие в рамките на изпитателния срок се отнасят за вас, ако вие искате да напуснете, а когато изпитателния срок изтече и договорът стане постоянен, то тогава записаните 30 дни предизвестие се отнасят и за двете страни.
 • Благодаря за бързия отговор. Поздрави.
 • Здравейте. Тъй като работодател и работник имат равни шансове да пристъпят към прекратяването на въпросния ТД, ще е печеливш този, който има инициативата !Моят съвет е -изпреварете работодателя .

  kazimirc4
 • Здравейте,започнах работа на 1.05 и сега искам да напускам.В договора пише :По време на срока за изпитване трудовото правоотношение може да бъде прекратено с писмено уведомление с незабавно действие от страната, в чиято полза уговорен,без да се посочва причина за прекратяването.Договорът е уговорен в полза на двете страни,та въпросът ми е дали ще трябва да пускам предизвести за 30 дена или не ?
 • Ако сте сигурна, че в договорът срокът на изпитване е уговорен в полза на двете страни, то тогава в периода на изпитателния срок никоя страна не е длъжна на предизвестява другата за неговото прекратяване. При уговорен изпитателен срок в полза на двете страни, всяка страна може писмено да уведоми другата и незабавно да прекрати трудовия договор. Все пак се уверете със сигурност, че трудовия договор е сключен с изпитателен срок уговорен в полза и на двете страни.
 • Много ви благодаря за бързият отговор!В полза на двете страни е :)
 • Здравейте..имам въпрос, МНОГО ВАЖЕН за мен. Тъй като работодателят ми е не е ЧОВЕК поради милиони причини..аз искам да напусна моментално, точно след няколко дни...а и съм си намерила друга работа. На краткия написан лист хартия пише
  "...на основание чл. 67 ал. т.1 във връзка с чл.70 ал.2 КТ Трудов договор със срок на изпитване в полза на работодателя"

  Това ТОЧНО какво трябва да означава !?
  Защото другия работодател ме чака...и туко виж си изгубя "офертата" =)
  А не желая грам повече време да оставам.
 • като нито срока нито предизвестие по прекратяване е ПОСОЧЕНО В ДОГОВОРА !
 • Здравейте.
  Мисля, че това няма да стане бързо.
  Имате ТД, в който според Раздела-Трудов договор със срок за изпитване -
  (2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.Понеже няма запис , срокът на предизвестие е като в КТ-30 дни.
  Възможни са 2 варианта:
  1.Пряк разговор с работодателя и предложение да напуснете по взаимно съгласие - чл.325 ал.1. В случая не дължите отработване на предизвестие.
  2.Напускане по Чл. 326. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. А също и важната подробност, че не е уговорен СРОКЪТ ЗА ИЗПИТВАНЕ ! Според мен в този случай/ако това е точно така/, всъщност ТД е за неопределен срок при 1-месечен срок на предизвестие.
  Чл. 220. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.
  Следователно или се договаряте с работодателя за незабавно напускане по взаимно съгласие, или напускане веднага и му дължите брутното си възнаграждение !
  Третият вариант може да се приложи, ако са нарушени трудовите или осигурителни права - по чл.327 от КТ, което определено е сложно.
  Трябва да изберете.
  kazimirc4
 • посочено е "се сключи настоящия договор от 10.03.2014 до дата: 10.09.2014"
  те тва пише...по-надолу имена, длъжност..те такива нещица...С това което споделям като допълнение, нещо по различно да ми се каже? Иде реч за хотелска длъжност. И мисля да пусна жалба нейде срещу тях че ни използват "робски" 4 жени, от които все една почива а по някой две на ДВА ХОТЕЛА ПО 17-18 стаи...как да стане? Днес две на бач правят двата пълнО заредени хотела?...тва не е човешко...
 • Здравейте,
  Назначена съм като възпитател на трудов договор за определен срок от 16.09.2013 до 15.06.2014. В момента съм в отпуска до 15.06.,но от 09.06. ми предстои лечение в болнично заведение.
  Работодателят ми има ли право на 15.06. да ми прекрати трудовия договор, при условие, че съм отпуск поради временна нетрудоспособност?
  Предварително Ви благодаря.
 • Сключили сте срочен трудов договор за определен срок. Определена е датата на крайния срок - 15.06.2014 г. Работодателят няма никаква пречка да прекрати договора на определената датата 15.06.2014 г. дори и точно на тази дата да сте в отпуск поради временна неспособност (болничен лист). Причината за това е, че договорът е сключен като срочен за определен срок и на определения срок нищо не може да попречи на работодателя да прекрати договора. Ако договорът ви беше безсрочен тогава правата и задълженията на двете страни са други.
 • Към коя ТОЧНО институция да се обърна, за да пусна жалба, с цел проверка на персонала на работното ми място. Идеята ми е да ЗНАЕМ колко човека според позициите си трябва да работят?
 • Към коя ТОЧНО институция да се обърна, за да пусна жалба, с цел проверка на персонала на работното ми място. Идеята ми е да ЗНАЕМ колко човека според позициите си трябва да работят?
 • Здравейте :) Искам да попитам след като имам срочен договор за 6 месеца работил съм 3 месеца, а договора ми е в полза на работодателя мога ли да напусна моментално работа (по взаимно съгласие няма да стане шефа ми не е съгласен). В договора е описано, че трябва предизвестие 1 месец, но много хора ми казаха, че мога да си напусна по всяко време. Та искам да попитам трябвали да пусна предизвестие 1 месец (ще си го отработя) или може да си напусна когато си поискам?
 • Здравейте,

  Разбира се, че можете да напуснете по всяко едно време, но ще се наложи да си платите за това!
  Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.
  Тоест внезапното прекратяване на трудовия договор ще ви коства една брутна заплата за неспазването на едномесечния срок.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Здравейте!
  На 01.10 започнах работа с изпитателен срок 6 месеца (в полза на работодателя). На 10.11 ми съобщиха, че вече не съм на работа, защото няма работа (щели да затварят фирмата). Понеже шефът го няма аз все още не съм си получила заповедта за прекратяване. Та въпросът ми е: какво би трябвало да пише в нея, по кой член? Дължът ли ми някакво обезщетение? Ако пише, че прекратяването е по време на изпитателен срок, това добре ли е за мен? (на платена борса нямам право)
 • Здравейте,

  В заповедта трябва да е посочено основанието за прекратяване, във вашия случай чл.71 от КТ.

  Също така, в случай че не сте използвали платен отпуск през изработения период, следва да ви изплатят обезщетение за два дни неизползван отпуск на основание чл.224 от КТ.

  А това че прекратяването не е по ваша инициатива, ще ви помогне да получите пълния размер (като сума и срок) на обезщетението за безработица, което ви се полага - стига, разбира се да отговаряте и на всички останали изисквания за това!

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • здравейте. Снаха ми е назначена на срочен договор за 1год.Изтекли са 3м. ие разбрала че искат да прекратят труд. договор защото са разбрали че е бременна в 5мес.какво трябва да направи тя.какви права има.
 • Здравейте.
  Закрила при уволнение !!!
  Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
  (5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) Бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.
  Изваждате удостоверение за бременност, депозирате го с входящ номер на Работодателя.

  kazimirc4
  • 27 Jan 2015 00:54
  • stefan vasilev (Потребител)
  • Компания: Ms AN
  • 0
  Здравейте,
  бях назначен преди година на срочен трудов договор за 1 година с 6 месеца изпитателен срок. Годината мина, сега вместо да сключим безсрочен, работодателя иска да сключим пак срочен за още една година.
  Някъде прочетох че според 'цитиран закон' срочен договор се сключва само , когато става дума за работа по определен проект или по заместване на титуляр.
  При мен не става дума за нито едното.
  Какви са правовите норми , на които мога да се позова пред работодателя с идеята да бъде сключен безсрочен договор ?
 • Здравейте.
  Към момента изпитателният Ви срок е минал, утвърдили сте се в професията. Не виждам никакъв здрав смисъл, работодателят Ви да иска да сключи нов срочен трудов договор, освен за друго работно място/професия/.Задайте му този въпрос ! Ако се справяте добре, нямате нарушения и наказания, да се прекрати трудовият Ви договор законно ще е много трудно.И съответно лесно да се оспори в съда.

  kazimirc4
 • Внимавайте с отговори от сорта - 'може, ама си плащаш'. Щото и от небостъргач можеш да скочиш, но ..... веднъж. Малко прилича и нас онези измами - осигурени квартира и храна /но не пише, че не са безплатни/.
  За прекратяване по време на изпитателния срок, с инициатива на странава, в чиято полза е уговорен срокът НЯМА НИКАКВА НОРМАТИВНА ЗАЩИТА. Нито болничен ще отложи, нито каквито и да било отсъствия.
 • Точно така е, да!

  Няма никаква защита.

  Затова е най-добре още при сключването на договора, да държите на това, да не се посочва в чия полза е уговорен срока на изпитване – по този начин, автоматично се приема, че срока е уговорен в полза и на двете страни (чл.70, ал.2, изр. второ от КТ) – тоест ще важи еднаквия срок за предизвестието при прекратяване, уговорен и за двете страни (чл.66, ал.1, т.6 от КТ).

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Здравейте. Сключих договор на основание чл. 67. ал1, т.1 във връзка с чл.70 ал. 1 КТ. Трудовия договор е със срок на изпитване до 6 месеца и предизвестието е 30 дни за двете страни. Към момента са изминали 5 месеца. Въпроса ми е щом не се казва в коя полза е изпитателния срок какво означава това ? Мога ли да напусна без предизвестие ? Работодателят ми дължи заплата, трябва ли да я оставя ? Благодаря.
 • означава, че е в полза на двете страни, т.е. - да, можете да напуснете без предизвестие - Кодекс на труда - "Прекратяване на договора със срок за изпитване
  Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.

  че кой оставя заплатата си !?!?
  и обезщетението за неползван отпуск, да не забравите /ако не сте ползвали полагаемото за периода до прекратяването/
 • Здравейте ! Аз сключих трудов договор по чл. 70, ал.1, във връзка с чл. 67, ал.1, т.1 със срок на изпитание 3 месеца. Следващия месец ми свършва изпитателния срок (на 30 април), но не искам да продължавам да работя на това място. Мога ли да напусна , когато ми изтече изпитателния срок без предизвестие, защото ми свърша изпитателния срок или трябва да е с предизвестие ?
 • Здравейте,

  Във вашия случай можете да прекратите трудовия си договор без предизвестие само ако изпитателния срок е уговорен във ваша полза, тоест вие сте изявили желание да проверите дали тази работа е подходяща за вас и съответно сте отразили това писмено в трудовия договор.

  Другата ви алтернатива е в договора да не е споменато в чия полза е уговорен срока. В този случай се счита, че срока е уговорен в полза и на двете страни, които могат да го прекратят, по своя инициатива, по всяко време до изтичане на срока за изпитване.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Здравейте бих искала да попитам дали мога да напусна работа ако съм назначена по чл. 70 ( в договора има клауза, която пише, че трябва да има 30 дни предизвестие и им дължа обещетение за проведеното ми входящо обучение, ако напусна или ме уволнат в рамките на 1 година ).Договора е сключен на 02,02,2015 и е за изпитание 6 месеца. Дали имат право да ме уволнат дисциплинарно ако напусна без предизвестие веднага на момента? Известно ми е, че им дължа една заплата за проведеното " входящо обучение"
 • Здравейте, аз бих искала да ви попитам нещо, което не можах да открия точно. На 17.04 бях назначена на работа в едно заведение, но впоследствие искам да напусна. На 4 си подадох предизвестието за напускане но ми поискаха 15 работни дни. В договора пише 30 дни. Въпросите ми са няколко. Мога ли да напусна преди да ми изтече предизвестието ако успея да се уговоря да в по взаимно съгласие? Договорът е сключен в полза на работодателя. И другото, понеже се намира твърде далече от домът ми, след 22часа задължени ли са да ми осигуряват транспорт? И защо ми поискаха само 15 раб. дни предизвестие? И ако в договорът ми е упоменато че на 10то число ще взимам пари, а всъщност дават всяка неделя, а на мен ми беше казано, че ще ми платят чак когато ми изтече предизвестието... Това правилно ли е или ако не ми дадат парите след 10ти мога да напусна без да ми е изтекло предизвестието. А и другото е че не получавам бележка за това че съм взела пари, те седят при тях.
 • Здравейте ! Искам да ви попитам ,дали работодателят може да ми удължи предизвестието ако имам болнични през този период от време ?
 • Здравейте,

  Отговорът е не! Работодателят Ви не може да удължава срока на предизвестието под претекста, че сте ползвали отпуск за временна неработоспособност. Още повече дори и да се намирате в болнични, когато изтече срока на предизвестието, той е длъжен да прекрати трудовия ви договор, въпреки че не сте на работа.

  Този срок се уговаря още при сключването на трудовия договор, еднакъв за двете страни. Измерва се в календарни дни и целта му е всяка от предизвестените страни да има необходимия период календарно време, за да си намери нова работа, съответно нов работник. В обратния случай, ако срокът не се спази, законът е предвидил обезщетение за ощетената страна, равно на брутното трудово възнаграждение на работника за неспазената част от срока.

  Разбира се има и алтернативен вариант, при който ако постигнете взаимно съгласие и се договорите за това с работодателя си, законът Ви дава право да удължите срока на предизвестието, но не повече от 3 месеца.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • а бихте ли уточнили, ако срокът на предизвестието е два месеца по договор; кога започва да тече този срок и кой е последния работен ден - ако напр. предизвестието е депозирано и заведено с дата 20.07.2015 ?
  и защо/на какво основание ?
 • Здравейте,

  Най-достоверната информация за изчисляване на сроковете може да откриете в чл.72 от ЗЗД и в чл.22 от ДОПК. Срокът, който се брои по месеци, изтича в съответното число на последния месец, а ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден (например едномесечен срок започнал на 31-ви Януари ще свърши на 28-ми Февруари). Срокът изтича в края на последния ден. Когато последният ден от срока е неприсъствен (празничен или почивен), срокът свършва в първия следващ присъствен ден.

  Във Вашия случай, депозирайки предизвестието си в деловодството, посредством издадения Ви входящ номер, се счита, че сте довели до знанието на Работодателя си Вашето волеизявление. А според чл.326 ал.4 от КТ срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. И след като тава е станало на 20.07.2015 г. то двумесечния срок ще започне на 21.07.2015 г. и ще изтече на 21.09.2015 г. Но тъй като този ден е почивен (понеделник), заради следващия го празничен (вторник) - Ден на независимостта на България. То срокът изтича в 24:00 ч. на първия последващ работен ден – сряда 23.09.2015 г.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Здравейте. Поставена съм в една много неприятна ситуация(поне за мен е такава). Назначена съм на работа със срочен трудов договор, който изтича на 31.08.2015г., но забременях януари месец и 45 дневния болничен преди раждане, в който трябва да изляза се пада на 20,08,2015г. в тази ситуация моят работодател може ли след изтичане на договора ми, на о1.о9.2015 да ме преназначи на същата позиция в службата, или няма това право поради 45 дневния болничен , в който ще съм излязла. Ако не преподпиша договора какво трябва да направя? Има ли право да ме освободи по-рано от заеманата от мен позиция, а след това отново да ме преназначи на същата преди времето за болничния и ако има това рпаво на какво основание тр. да ме прекрати, а след това да ме назначи.
 • Здравейте,

  Съгласно чл.69 от Кодекса на Труда трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време (безсрочен договор), ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна!

  Така че ако работодателя Ви не желае да прекратява трудовото Ви правоотношение, то нямате причини за безпокойство. Няма и какво да предприемате, защото както виждате нещата се случват и автоматично, само по силата на Закона. Но ако работодателя Ви реши да прекрати срочния договор, към датата на изтичане на срока, то няма какво да го спре. Дори и в този момент да се намирате във отпуск за временна неработоспособност (болнични) с изтичането на срока той ще има право да прекрати срочния Ви трудов договор.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Здравейте, ако може един въпрос.. Назначена съм на трудов договор " за 6 месеца срок на изпитване, в полза на работодателя" . Никъде в трудовият ми договор не се споменава нещо, относно дали трябва да дам предизвестие за напускането ми и в какъв срок да е то.. Въпросът ми е - мога ли да напусна без предизвестие и дали е законно.. или биха последвали някакви санкции и т.н.? И дали в такъв случай работодателят ми има право да не ми изплати сумата, която съм изработила до момента? Благодаря предварително
 • Здравейте,

  В чл.66 от Кодекса на Труда изчерпателно са изброени задължителните реквизити на трудовия договор. Точка шеста от същия член гласи „еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор”, като най-често този срок е от един до три месеца в зависимост от особеностите на заеманата длъжност. А в случай като Вашия, в който изпитателния срок е уговорен в полза на работодателя, то за другата страна остава само възможността за прекратяване по общия ред, тоест със срок за предизвестие.

  А що се касае до възнаграждението, то следва да имате предвид, че положения труд по трудово правоотношение е възмезден и следва да Ви се заплати. Възможно е обаче след като отправите предизвестието си за прекратяване и не спазите този срок, да дължите на Работодателя си обезщетение за неспазения срок, в размер на брутното Ви трудово възнаграждение, но само до размера на неспазения срок.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Здравейте,
  Цитирам Г-жа Петрова:

  "След като договорът ви е със срок на изпитване уговорен в полза на работодателя това означава, че в рамките на изпитателния срок работодателят може във всеки един момент да прекрати договора с вас без да ви дължи предизвестие и обезщетение. Това обаче не важи за вас. Ако вие искате да прекратите договора и в него има клауза, според която вие дължите предизвестие на вашия работодател, то тогава при прекратяване на трудовия договор, дори в рамките на изпитателния срок, вие ще дължите на вашия работодател обезщетение за толкова дни, с колкото не сте спазили предизвестието. Ако в трудовия договор няма записана такава клауза, то вашия работодател няма право да има претенции към вас за обезщетение за неспазено от вас предизвестие и вие може да напуснете без да дължите нищо на вашия работодател."

  Ако може потвърждение на разбраното от мен, защото ми звучи двусмислено - "Ако в трудовият договор няма записана такава клауза" (изрично, че се дължи обезщетение равняващо се на брутни заплати спрямо срока на предизвестието ИЛИ клауза, в която е упоменат срока на предизвестие за напускане?)

  По-долу г-н Иванов е споменал, че
  "Срокът на предизвестие за прекратяване няма как да е различен, той винаги е еднакъв и за двете страни, съгласно изричната разпоредба на чл.66(1)6 от КТ. Друг е въпросът, че след като в трудовия Ви договор не е споменато какъв точно е този срок, то за Вас ще е релевантна разпоредбата на чл.326(2) от КТ, тоест 30 дни"

  Което би трябвало да елиминира втори вариант?
 • Здравейте,

  Да, елиминира втори вариант! Недопустимо е в трудовия договор да няма такава клауза!

  Трудовия договор има задължително съдържание, което включва еднакъв срок за предизвестие и за двете страни (чл.66, ал.1, т.6 от КТ).

  А размерът на този срок е от 30 дни до 3 месеца (чл.326, ал.2 от КТ) в зависимост от особеностите на заеманата длъжност.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Здравейте! Работя на срочен трудов договор и разбрах, че скоро ще бъда съкратена от работодателят ми. Въпросът ми е какво възнаграждение и за какъв срок мога да получа след това ? Ще се радвам ако някой ми отговори :)
 • Здравейте

  Срочните трудови договори се прекратяват с изтичането на срока, за който са уговорени. Това обстоятелство е известно и на двете страни още при сключването на самия договор, така че с настъпването на този факт правоотношението се прекратява по силата на първоначалната договорка между страните и никой за нищо не дължи обезщетение, освен ако има неизползван платен отпуск, разбира се.

  Терминът съкращаване се използва при прекратяване на правоотношението по инициатива на работодателя, в т.ч. и на срочни трудови договори. В този случай работника има право на обезщетение за оставане без работа, само при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.

  Друго обезщетение, за което е възможно да получите обезщетение е това за неспазено предизвестие. Още при сключване на трудовия договор, в.т.ч. и на срочните такива, едно от основните изисквания е в него да се договори еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, в случая Вашия работодател, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

  Така в най-добрия случай може да получите обезщетение в размер на четири брутни заплати плюс още малко, в случай, че имате и неизползван платен отпуск към датата на прекратяване!

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Привет,

  работя на срочен трудов договор за 1 г с изпитателен срок 6 м в полза на работодателя.
  Сега съм в 3-тия месец.
  Въпросът ми е мога ли да прекратя договора по чл. 327, ал. 1, т. 7 от КТ и каква е процедурата? Предполагам първо трябва да сключа трудов договор за неопределено време и да представя копие от него на сегашния ми работодател.

  Благодаря !
 • Здравейте,

  Следва да имате предвид, че основанието, с което възнамерявате да прекратите срочния си договор има ограничено приложно поле и е релевантно само при прекратяването на срочен трудов договор сключен на основание чл.68, ал.1, т. и т.3 от КТ. Най-често това са договорите за заместване на определен титуляр до завръщането му на работа. Социалният смисъл на това основание е да подпомогне работника, заместващ титуляря и намиращ се в несигурна позиция за своето бъдеще, да премине на по-изгодната за него постоянна работа и доход.

  За реализиране на самата процедурата по прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника без предизвестие е необходимо да настъпи нужното обстоятелство – сключването на постоянен трудов договор. И както добре ни е известно от датата на сключване до датата на започване на изпълнението на трудовия договор винаги трябва да има известен период от време – най-малкото, за да се подаде уведомлението до НАП. И именно в този промеждутък от време работника следва да изпрати до работодателя си своето: Заявление за прекратяване на трудовото правоотношение. Добре е заявлението да се изготви в два екземпляра, като единият да се регистрира с номер във входящия регистър на работодателя или изпрати по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, а другият да остане при работника. Това е важно да се уточни, защото с момента на получаване на писменото изявление за прекратяване на правоотношението настъпва и момента на прекратяване на самото правоотношение (чл.335 ал.2 т.3 от КТ). А на работодателя не му остава нищо друго освен да издаде своя: Акт за удостоверяване прекратяването на трудовия договор (чл.128а ал.3 от КТ).

  А що се касае до приложните документи към заявлението за прекратяване (новия трудов договор) следва да отбележим, че такива се прилагат само когато са налице и могат да бъдат приложени. Разбира се, прилагането на копие от новия трудов договор ще затвърди категорично настъпилото обстоятелство за прекратяване от Ваша страна, но в него може да има твърде много информация, която не желаете да се вижда, затова може да приложите и само уведомлението до НАП за сключването на новия договор.

  В крайна сметка липсата на приложения не прави прекратяването невъзможно!

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Благодаря за подробния и изчерпателен отговор.
  Това, че съм в изпитателен срок не променя ситуацията, така ли да Ви разбирам ?
  • 14 Jan 2016 19:08
  • Bobby Ko (Потребител)
  • 0
  Здравейте,
  Искам да Ви попитам относно освобождаването ми от работа по чл.71 ал.1 от КТ в полза на работодателя.
  Ще съм Ви много благодарен ако ми отговорите на въпросите:
  Има ли право работодателя да не ми плати времето през което съм работил?
  Мога ли да получавам 60% обезщетение от нои ако преди последната работа са ме освободили по същия член,а преди предпоследната съм работил 4 години като между трите работни места имам не повече от 5 дни в които не съм осигуряван?
  Благодаря.
 • И аз бих искал да чуя един по-детайлен и по-пълен отговор на въпроса, ако може.
  Благодаря предварително!
 • Здравейте,

  Клаузата за срок на изпитване не променя нищо в трудовото правоотношение освен момента на неговото прекратяване. Като това по никакъв начин не влияе на изплащането на трудовото Ви възнаграждение. Положеният труд по трудово правоотношение е възмезден и работодателят Ви е длъжен да Ви изплати всеки един заработен лев.

  За да получавате пълния размер на обезщетението за безработица е необходимо прекратяването да не е станало по Ваша инициатива. Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица 7,20 лв. (на работен ден) за срок 4 месеца. За всички останали случаи, в които прекратяването става по инициатива на работодателя, паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:

  до 3 г. за период от 4 мес.
  от 3 до 5 г. за период от 6 мес.
  от 5 до 10 г. за период от 8 мес.
  от 10 до 15 г. за период от 9 мес.
  от 15 до 20 г. за период от 10 мес.
  от 20 до 25 г. за период от 11 мес.
  над 25 г. за период от 12 мес.

  Във Вашия случай работодателя прилага правото си на изпитване и прекратяването е изцяло по негова инициатива, в следствие на което ще получите пълния размер на полагащото Ви се обезщетение и като пари и като време. Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението до териториалното поделение на Националния осигурителен институт е подадено в тримесечен срок от тази дата, и ако лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата. Във всички останали случаи, ако срока е пропуснат поради неуважителни причини, периодът на изплащане на обезщетението ще бъде намален с размера на закъснението.

  И тъй като споменавате за няколко работни места, следва да имате предвид, че безработните лица, придобили право на парично обезщетение за безработица преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца. При определяне на тригодишния период от предходното отпускане на обезщетението от значение е датата, от която същото е отпуснато.

  А в заключение следва да отбележим също, че ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по КСО, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • здравейте,интересува ме как се прекратява договор за 5 години на държавен служител в мвр? Има ли начин да се прекрати без да се налага служителят да изплаща обезщетение за недоислужените години? Може ли такъв договор да се прекрати по взаимно съгласие?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->