Теодора Николова Теодора Николова експерт

Прекратяване на договор по заместванеЗдравейте.

Работя в ABB от 25.06.2012г. със срок на договора "до завръщане на титуляра ***, която замества ***". Изпитателният срок от 6 месеца изтече на 25 декември. Не съм подписвала нов договор, от което разбирам, че той е подновен автоматично. В договора, който имам в мен пише, че за да напусна трябва да има 3 месеца предизвестие. Ако договора ми е продължен автоматично, това означава ли, че вече предизвестието за напускане е общоприетото 1 месец?

В момента имам възможност да започна нова работа, но трябва да постъпя на длъжност в най-кратък срок от време. Какво следва, ако не спазя този месец, или месеци предизвестие и на какви санкции подлежа?Отговори

 • Здравейте,

  Действащото трудово законодателство ни предоставя възможност, когато работата изисква да се провери годността на работника да я изпълнява, да сключим договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Това обаче не е самостоятелно основание за възникване(сключване) на трудов договор. Поради това още със сключването им тези договори са или срочни или безсрочни. След изтичането на срока за изпитване, ако трудовия договор не е прекратен, не се прави ново уведомление (т.е. не се подновява).

  От посочените от вас данни става ясно, че в договорът, който сте сключили изрично е посочено, че е срочен с краен срок до завръщане на работа на титуляра на заместваната длъжност. До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Ако страната, в чиято полза е уговорен не е посочена в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. След изтичане на този срок срочния трудов договор може да се прекрати по общия ред с ваше предизвестие (от страна на работника), като се има предвид, че срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

  И тъй като във вашия случай не е фиксирана крайната дата на срока на договора (не се знае кога точно замествания ще се върне), то след като отправите писменото си предизвестие до работодателя, от следващия ден ще започне да тече неговото 3 месечно действие. След което във всеки един следващ ден, в който решите да не спазите повече това предизвестие (да започнете друга работа), ще дължите обезщетение на работодателя си в размер на вашето брутно трудово възнаграждение за неспазения период, т.е. до изтичане на крайния срок на предизвестието.

  (аргументи: чл.68(1)3; 70; 220(1); 326(2) от КТ)

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->