Петя Гарчева Петя Гарчева гл.счетоводител

Фактура за бартерна сделкаСключили сме договор със срок от 25,01,2013 до 25.01.2014 г. с рекламна фирма, която трябва да извежда за този период обявата на челна позиция в сайта на стойност 240 лв./ с вкл 20% ДДС/ , а ние от своя страна тъй като дейността ни е хотелиерство трябва през месец май да им предоставим две стаи за по две нощувки на стойност 187,77 лв/ с вкл. 9%ДДС//187,77 лв. е пазарната стойност в момента за нощувките и през м. май няма да се промени/

Въпроса ми е от гледна точка на ЗДДС рекламната фирма трябва ли да издадат ф-ра до 30,01,2013 г. на стойност 240 лв./200 ЛВ плюс 20% ДДС/, а ние от своя страна също до 30,01,2013г да издадем ф-ра за аванс на стойност 218 лв./200 лв плюс 9% ДДС/? През м. 05 след предоставяне на нощувките, ние издаваме кредитно известие на рекламната фирма на стойност 30,24 / разликата м/у 218 лв. и 187,77 лв./?Отговори

  • С измененията в ЗДДС от 2013г. при бартерните сделки е определено, че са налице две насрещни доставки, като дата на данъчното събитие при всеки един от доставчиците е датата, на която продава своята стока/услуга. Доставката с по-ранна дата се смята за авансово плащане по втората доставка.
    Във вашият случай вие фактурирате стойността на вашата услуга, към датата на която ще се ползва услугата. Рекламната агенция издава фактура с по-ранна дата, която се приема като авансово плащане по втората доставка. През месец май, вие издавате фактура, която обаче е с по-ниска стойност, и доплащате разликата.
    виж чл.130 ал.1-4 от ЗДДС
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->