Цвети Маринова Цвети Маринова Потребител

Брак на хранителни добавкиЗдравейте,

През януари 2013г. изтече срока на годност на хранителни добавки внесени от Швейцария. Трябва да ги бракувам, но с лекарствата е по-сложно и нямаме необходимите документи от ХЕИ. Разполагаме само със сертификат, който удостоверява изтичането на годността, изготвихме заповед и протокол за брак. Следва ли да направя корекция на данъчния кредит на основание чл.79, ал.3 от ЗДДС и да внеса данък на бракуваните стоки? Следва ли да увелича данъчния резултат?

Моля за консултация.Отговори

 • Съгласно чл.80,ал.2,т.5 от ЗДДС не се прави корекция на ползвания данъчен кредит поради изтичане срока на годност/трайност,определен съгласно изискванията на нормативен акт.Не трябва да увеличавате данъчния финансов резултат съгласно чл.28,ал.3,т.3 от ЗКПО.
 • Ограничения за корекции по ЗДДС
  Чл. 80. (2) Корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на:
  3. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни размери на естествените фири, и липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно утвърдените стандарти, нормали и други нормативни актове;
  4. технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност;
  5. брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт.
  Не трябва да увеличавате финансовият резултат.


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->