Надежда Димитрова Надежда Димитрова Потребител

Фактурите на ТоплофикацияЗдравейте,

Писмата, които получаваме от Топлофикация за дължимите суми какво са?

- уведомления за авансови фактури ли са и следва ли да има начислен ДДС и по кой член от ЗДДС следва или не следва това?
- уведомления за фактури ли са и следва ли тези фактури да се коригират след като дойдат справките за изравнителните сметки от фирмите за дялово разпределение във връзка с чл.10 от Закон за счетоводството?
- или нещо трето, което моля да ми обясните какво е и на какво основание е.

Издържани ли са счетоводно документите на Топлофикация с които изискват от нас цитираните в тия документи суми? Това документи с вярно съдържание ли са?

Благодаря предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Причината за издаването на даден документ винаги е породена от настъпването на юридически факт, произлизащ по силата на постигната предварителна договореност между страните, която в повечето случаи се документира с договор. А често срещана практика е големите доставчици да уреждат всички по-дребни детайли на предоставяните от тях услуги в общи условия към основния договор, които са унифицирани и общовалидни за всички потребители. Незапознаването с тези общи правила много пъти довежда до недоразумения и неприятни последици за клиентите на тези компании. Затова и бихме ви посъветвали внимателно да се запознаете с детайлите на вашата договорка с доставчика ви.

    А що се касае до получените от вас документи, то отговорни за тяхното съдържание са единствено лицата, които са съставили и подписали счетоводните документи и техническите информационни носители, и които носят отговорност за достоверността на информацията в тях.

    (аргументи: чл.11 от ЗСч)

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->