Владимир  Георгиев Владимир Георгиев Потребител

Покупка на материалиСъгласно данъчна фактура са закупени следните материали:

- пясък - 5000кг. х 4лв. без ДДС
- стъклопакети - 2000кв.м. х 55лв без ДДС

Сумата се дължи на доставчика.

За транспортирането им са платени по опростена фактура 12 000лв. съгласно РКО. Разходите по транспорта на материалите са разпределени на база стойността им. Материалите са заприходени в склада по цена на придобиване, съгласно складова разписка.

Разходите по транспорта на материалите са разпределени на база стойността им. ..?

Материалите са заприходени в склада по цена на придобиване, съгласно складова разписка. ... ?

Благодаря Ви!Отговори

  • Наистина спешно се нуждая от отговорът на задачата! Благодаря искрено на отзовалите се!
  • Мисля, че отговорът е в учебника на стр. 186 долу вляво.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->