Теодора Генчева Теодора Генчева Потребител

Спонсорство, дарение или прикрит наемЗдравейте!

ЕТ, регидтриран по ДДС, има сключен договор с общината за наем на помещение. В договора е записано:

"Наемодателят предоставя на Наемателя имота, описан в т.1 при следните условия;

-наемателят заплаща на наемодателя месечен наем в размер на Хлв.;

-наемателят внася за спонсорство на СКК"АБС" по сметка на Община "Х" - сумата в размер на Y лв...."

Всеки месец наемателят плаща наем и внася така нареченото спонсорство. Според вас трябва ли да се разглежда спонсорството като дарение и да се преобразува финансовият резултат в края на годината съгл. чл.31 от ЗКПО?Отговори

  • Здравейте,

    За да може да се приравни спонсорството на дарение ще трябва да може да се докаже и безвъзмездния му характер, какъвто неминуемо има едно дарение. Във вашия случай обаче това никак не би било лесно, т.к. е налице очевидна насрещна престация за предоставените от вас парични средства, дефинирани в договора като спонсорство. Тоест описаната от вас ситуация би се третирала, по скоро като търговска сделка (спонсорство срещу наем на помещение), напълно призната за данъчни цели, стига да е в хода на обичайната ви дейност, отколкото като безвъзмездно дарение, което да повлияе по какъвто и да е начин на финансовия ви резултат за данъчни цели. Затова и не виждам и причини за безпокойството ви.

    (аргумент: чл. 225 от Закона за задълженията и договорите)

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->