Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.7. Главна Книга

Публикувано на: 21.11.2010

БЕТА ЕООД

ГЛАВНА  КНИГА

за периода от: 01.01.2010 до: 31.12.2010


ДЕБИТ

101

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

800 000.00

ДТ 122

20 000.00

КТ 101

20 000.00сума оборот:

0.00

сума оборот:

20 000.000.00

крайно салдо

20 000.00


ДЕБИТ

111

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 122

28 000.00

КТ 111

28 000.00сума оборот:


сума оборот:

28 000.000.00

крайно салдо

28 000.00


ДЕБИТ

122

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

130 489.75

ДТ 122

88 000.00

КТ 101

20 000.00КТ 111

28 000.00 КТ 425

40 000.00сума оборот:

88 000.00

сума оборот:

крайно салдо

42489.75 


ДЕБИТ

123

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 123

32 632.97

КТ 452

27128.67

ДТ 7011

39 196.54

КТ 123

272 664.97КТ 621

208.40

ДТ 7012

33 229.50

КТ 624

5 028.90

ДТ 7021

68 175.01

КТ 629

267.00

ДТ 7022

51 805.20ДТ 703

14 282.75ДТ 704

1 500.00ДТ 705

14 300.00ДТ 709

30.00ДТ 721

27.00ДТ 722

50 000.00ДТ 724

118.97

сума оборот:

32 632.97

сума оборот:

272 664.97
крайно салдо

240 032.00


ДЕБИТ

1591

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 1591 

7 084.00

КТ 4011

7 084.00

ДТ 206

25 000.00

КТ 1519

30 000.00

ДТ 652

5 000.00

сума оборот:

084.00

сума оборот:

30 000.000.00

крайно салдо

22 916.00


ДЕБИТ

201

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 201 

28 000.00

КТ 4011

28 000.00

ДТ 705

10 000.00

КТ201

10 000.00сума оборот:

28 000.00

сума оборот:

10 000.0018 000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

204

КРЕДИТ

268 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 204

38 000.00

КТ 4011

38 000.00

ДТ 2414

6 300.00

КТ204

42 000.00

ДТ 705

35 700.00

сума оборот:

38 000.00

сума оборот:

42 000.00264 000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

206

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 206

25 000.00

КТ 1591

25 000.00сума оборот:

25 000.00

сума оборот:

0.0025 000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

2414

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

20 100.00

ДТ 2414

6 300.00

КТ 204

6 300.00

ДТ 603

21 050.00

КТ2414

21 050.00сума оборот:

6 300.00

сума оборот:

21 050.00264 000.00

крайно салдо

34 850.00


ДЕБИТ

2416

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 603

1 041.66

КТ2416

1 041.66сума оборот:

0.00

сума оборот:

1 041.66264 000.00

крайно салдо

1 041.66


ДЕБИТ

3021

КРЕДИТ

25 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 3021

9 000.00

КТ 4011

9 000.00

ДТ 601

30 500.00

КТ3021

31 550.00

ДТ 609

1 050.00

сума оборот:

9 000.00

сума оборот:

31 550.002 450.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

3022

КРЕДИТ

5 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 3022

2 000.00

КТ 4011

2 000.00

ДТ 601

5 700.00

КТ3022

5 950.00

ДТ 609

250.00

сума оборот:

2 000.00

сума оборот:

5 950.001 050.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

3023

КРЕДИТ

4 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 3023

2 000.00

КТ 4011

2 000.00

ДТ 601

5 700.00

КТ3023

5 760.00

ДТ 609

60.00

сума оборот:

2 000.00

сума оборот:

5 760.00240.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

3024

КРЕДИТ

500.00

начално салдо

0.00

ДТ 3024

1 020.00

КТ 4011

1 000.00

ДТ 601

1 300.00

КТ3024

1 370.00КТ 709

20.00

ДТ 609

70.00

сума оборот:

1 020.00

сума оборот:

1 370.00150.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

3025

КРЕДИТ

300.00

начално салдо

0.00

ДТ 3025

610.00

КТ 4011

600.00

ДТ 601

700.00

КТ3025

830.00КТ 709

10.00

ДТ 609

130.00

сума оборот:

610.00

сума оборот:

830.0080.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

3026

КРЕДИТ

100.00

начално салдо

0.00

ДТ 3026

250.00

КТ 4011

250.00

ДТ 601

320.00

КТ3026

336.00

ДТ 609

16.00

сума оборот:

250.00

сума оборот:

336.0014.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

3031

КРЕДИТ

1 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 3031

48 000.00

КТ 611

48 000.00

ДТ 7011

48 000.00

КТ3031

48 000.00сума оборот:

48 000.00

сума оборот:

48 000.001 000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

3032

КРЕДИТ

1 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 3032

48 000.00

КТ 611

48 000.00

ДТ 7012

43 880.00

КТ3032

43 980.00

ДТ 609

100.00

сума оборот:

48 000.00

сума оборот:

43 980.005 020.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

3041

КРЕДИТ

5 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 3041

32 000.00

КТ 457

32 000.00

ДТ 609

100.00

КТ3041

36 100.00

ДТ 7021

36 000.00

сума оборот:

32 000.00

сума оборот:

36 100.00900.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

3042

КРЕДИТ

7 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 3042

23 000.00

КТ 4012

23 000.00

ДТ 7022

30 000.00

КТ3042

30 000.00сума оборот:

23 000.00

сума оборот:

30 000.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

4011

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

261 272.80 

ДТ 4011

184 308.40

КТ 5011

9 598.00

ДТ 1591

7 084.00

КТ4011

130 018.80КТ 5031

174 710.40

ДТ 201

28 000.00ДТ 204

38 000.00ДТ 3021

9 000.00ДТ 3022

2 000.00ДТ 3023

2 000.00ДТ 3024

1 000.00ДТ 3025

600.00ДТ 3026

250.00ДТ 4531

72 034.80ДТ 499

-53 600.00ДТ 601

1 660.00ДТ 602

19 990.00ДТ 609

2 000.00

сума оборот:

184 308.40

сума оборот:

130 018.800.00

крайно салдо

206 983.20


ДЕБИТ

4012

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

9 000.00

ДТ 4012

63 424.53

КТ 5041

24 000.00

ДТ 3042

23 000.00

КТ4012

59 355.57КТ 5042

39 355.56

ДТ 457

32 000.00

КТ 724

68 97

ДТ 624

4 355.57

сума оборот:

63 424.53

сума оборот:

59 355.570.00

крайно салдо

4 931.04


ДЕБИТ

4111

КРЕДИТ

3 600.00

начално салдо

0.00

ДТ 4111

493 400.00

КТ 4121

20 000.00

ДТ 5011

154 800.00

КТ4111

346 400.00КТ 4532

78 900.00

ДТ 5031

191 600.00

КТ 7011

70 500.00КТ 7012

65 500.00КТ 7021

113 000.00КТ 7022

88 500.00КТ 703

15 500.00КТ 704

1 500.00КТ 705

40 000.00сума оборот:

493 400.00

сума оборот:

346 400.00150 600.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

4112

КРЕДИТ

12 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 4112

42 000.00

КТ 7011

24 000.00

ДТ 5041

21 000.00

КТ4112

37 000.00КТ 7012 

18 000.00

ДТ 5042

16 000.00

сума оборот:

42 000.00

сума оборот:

37 000.0017 000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

4121

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 4121

20 000.00

КТ 705

20 000.00

ДТ 4111

20 000.00

КТ4121

20 000.00сума оборот:

20 000.00

сума оборот:

20 000.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

4211

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

3 243.50

ДТ 4211

13 846.23

КТ 454

1 265.79

ДТ 604

14 400.00

КТ4211

14 400.00КТ 4611 

1 281.60КТ 4631

460.80КТ 5031

10 838.04сума оборот:

13 846.23

сума оборот:

14 400.000.00

крайно салдо

3 797.27


ДЕБИТ

4212

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

1 582.20

ДТ 4212

6 000.00

КТ 454

351.60

ДТ 604

6 000.00

КТ4212

6 000.00КТ 4612 

534.00КТ 4632

192.00КТ 5031

4 922.40сума оборот:

6 000.00

сума оборот:

6 000.000.00

крайно салдо

1 582.20


ДЕБИТ

4213

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

855 47 

ДТ 4213

3 000.00

КТ 454

201.84

ДТ 602

3 000.00

КТ4213

3 000.00КТ 4613 

159.75КТ 4633

72.00КТ 5031

2 566.41сума оборот:

3 000.00

сума оборот:

3 000.000.00

крайно салдо

855 47


ДЕБИТ

422

КРЕДИТ

100.00

начално салдо

0.00

ДТ 422

285.35

КТ 5011

80.00

ДТ 609

285.35

КТ422

285.35КТ 5021 

205.35сума оборот:

285.35

сума оборот:

285.35100.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

425

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 425

1 000.00

КТ 459

1 000.00

ДТ 122

40 000.00

КТ425

40 000.00сума оборот:

1 000.00

сума оборот:

40 000.000.00

крайно салдо

39 000.00


ДЕБИТ

426

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 426

50 000.00

КТ 722

50 000.00

ДТ 5031

50 000.00

КТ426

50 000.00сума оборот:

50 000.00

сума оборот:

50 000.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

452

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 123

27 128.67

КТ452

27 128.67сума оборот:

0.00

сума оборот:

27 128.670.00

крайно салдо

27 128.67


ДЕБИТ

4531

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 4531

83 034.80

КТ 4011

72 034.80

ДТ 4532

26 392.40

КТ4531

83 034.80КТ 4532

4 600.00

ДТ 4538

56 640.00

КТ 457 

6 400.00

ДТ 609

2.40

сума оборот:

83 034.80

сума оборот:

83 034.800.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

4532

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 4532

83 640.00

КТ 4531

26 392.40

ДТ 4111

78 900.00

КТ4532

83 640.00КТ 4539

57 247.60

ДТ 4531

4 600.00ДТ 609

140.00

сума оборот:

83 640.00

сума оборот:

83 640.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

4538

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 4538

56 640.00

КТ 4531

56 640.00

ДТ 4539

56 640.00

КТ4538

56 640.00сума оборот:

56 640.00

сума оборот:

56 640.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

4539

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 4539

56 640.00

КТ 4538

56 640.00

ДТ 4532

57 247.60

КТ4539

57 247.60сума оборот:

56 640.00

сума оборот:

57 247.600.00

крайно салдо

607.60 


ДЕБИТ

454

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

603.48

ДТ 454

603.48

КТ 5031

603.48

ДТ 4211

1 265.79

КТ454

1 819.23

ДТ 4212

351.60ДТ 4213

201.84

сума оборот:

603.48

сума оборот:

1 819.230.00

крайно салдо

1 819.23


ДЕБИТ

457

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 457

38 400.00

КТ 4012

32 000.00

ДТ 3041

32 000.00

КТ457

38 400.00КТ 5011

6 400.00

ДТ 4531

6 400.00

сума оборот:

83 640.00

сума оборот:

38 400.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

459

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 459

1 415.00

КТ 5031

1 415.00

ДТ 425

1 000.00

КТ459

1 821.00

ДТ 606

821.00

сума оборот:

1 415.00

сума оборот:

1 821.000.00

крайно салдо

406.00


ДЕБИТ

4611

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

881.50

ДТ 4611

2 945.50

КТ 5031

2 945.50

ДТ 4211

1 281.60

КТ4611

3 096.00

ДТ 605

1 814.40

сума оборот:

2 945.50

сума оборот:

3 096.000.00

крайно салдо

1 032.00


ДЕБИТ

4612

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

428.00

ДТ 4612

1 284.00

КТ 5031

      1 284.00

ДТ 4212

534.00

КТ4612

1 284.00

ДТ 605

750.00

сума оборот:

1 284.00

сума оборот:

1 284.000.00

крайно салдо

428.00


ДЕБИТ

4613

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

120.00

ДТ 4613

360.00

КТ 5031

360.00

ДТ 4213

159.75

КТ4613

360.00

ДТ 605

200.25

сума оборот:

360.00

сума оборот:

360.000.00

крайно салдо

120.00


ДЕБИТ

4614

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

81.90 

ДТ 4614

245.70

КТ 5031

245.70

ДТ 493

245.70

КТ4614

245.70сума оборот:

245.70

сума оборот:

245.700.00

крайно салдо

81.90


ДЕБИТ

4631

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

328.00

ДТ 4631

1 096.00

КТ 5031

1 096.00

ДТ 4211

460.80

КТ4631

1 152.00

ДТ 605

691.20

сума оборот:

1 096.00

сума оборот:

1 152.000.00

крайно салдо

384.00


ДЕБИТ

4632

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

160.00

ДТ 4632

480.00

КТ 5031

480.00

ДТ 4212

192.00

КТ4632

480.00

ДТ 605

288.00

сума оборот:

480.00

сума оборот:

480.000.00

крайно салдо

160.00


ДЕБИТ

4633

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

60.00

ДТ 4633

180.00

КТ 5031

180.00

ДТ 4213

72.00

КТ4633

180.00

ДТ 605

108.00

сума оборот:

180.00

сума оборот:

180.000.00

крайно салдо

60.00


ДЕБИТ

4634

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

33.60

ДТ 4634

100.80

КТ 5031

100.80

ДТ 493

100.80

КТ4634

100.80сума оборот:

100.80

сума оборот:

100.800.00

крайно салдо

33.60


ДЕБИТ

493

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 493

346.50

КТ 4614

245.70

ДТ 5011

347.30

КТ493

347.30КТ 4634

100.80сума оборот:

346.50

сума оборот:

347.300.00

крайно салдо

0.80


ДЕБИТ

499

КРЕДИТ

53 600.00

начално салдо

33.60

ДТ 499

-53 600.00

КТ 4011

-53 600.00сума оборот:

-53 600.00

сума оборот:

0.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

5011

КРЕДИТ

25 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 5011

155 147.30

КТ 4111

154 800.00

ДТ 4011

9 598.00

КТ5011

19 328.00КТ 493

347.30

ДТ 422

80.00ДТ 457

6 400.00ДТ 602

600.00ДТ 606

850.00ДТ 651

1 800.00

сума оборот:

155 147.30

сума оборот:

19 328.00160 819.30

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

5021

КРЕДИТ

5 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 422

205.35

КТ5021

205.35сума оборот:

205.35

сума оборот:

205.354 794.65

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

5031

КРЕДИТ

250 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 5031

271 557.00

КТ 4111

191 600.00

ДТ 4011

174 710.40

КТ5031

254 876.73КТ 426

50 000.00

ДТ 4211

10 838.04

КТ 5041

15 000.00

ДТ 4212

4 922.40

КТ 5042

14 950.00

ДТ 4213

2 566.41

КТ 721

7.00

ДТ 454

603.48ДТ 459

1 415.00ДТ 4611

2 945.50ДТ 4612

1 284.00ДТ 4613

360.00ДТ 4614

245.70ДТ 4631

1 096.00ДТ 4632

480.00ДТ 4633

180.00ДТ 4634

100.80ДТ 5041

32 000.00ДТ 5042

20 950.00ДТ 624

67.00ДТ 629

112.00

сума оборот:

271 557.00

сума оборот:

254 876.73266 680.27

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

5041

КРЕДИТ

100 000.00

начално салдо

0.00

ДТ 5041

53 015.00

КТ 4112

21 000.00

ДТ 4012

24 000.00

КТ5041

39 107.00КТ 5031

32 000.00

ДТ 5031

15 000.00

КТ 721 

15.00

ДТ 624

22.00ДТ 629

85.00

сума оборот:

53 015.00

сума оборот:

39 107.00113 908.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

5042

КРЕДИТ

74 200.00

начално салдо

0.00

ДТ 5042

37 005.00

КТ 4112

16 000.00

ДТ 4012

39 355.56

КТ5041

54 959.89КТ 5031

20 950.00

ДТ 5031

14 950.00

КТ 721 

5.00

ДТ 624

584.33

КТ 724 

50.00

ДТ 629

70.00

сума оборот:

37 005.00

сума оборот:

54 959.8956 245.11

крайно салдо

0.0


ДЕБИТ

601

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 601

45 880.00

КТ 3021

30 500.00

ДТ 611

44 720.00

КТ601

45 880.00КТ 3022

5 700.00

ДТ 7011

278.40

КТ 3023

5 700.00

ДТ 7012

243.60

КТ 3024

1 300.00

ДТ 7021

336.40

КТ 3025

700.00

ДТ 7022

255.20

КТ 3026

320.00

ДТ 703

46.40

КТ 4011

1 660.00сума оборот:

45 880.00

сума оборот:

45 880.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

602

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 602

23 590.00

КТ 4011

19 990.00

ДТ 611

7 540.00

КТ602

23 950.00КТ 4213

3 000.00

ДТ 7011

3 852.00

КТ 5011 

600.00

ДТ 7012

3 370.50ДТ 7021

4 654.50ДТ 7022

3 531.00ДТ 703

642.00

сума оборот:

23 950.00

сума оборот:

23 950.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

603

КРЕДИТ

74 200.00

начално салдо

0.00

ДТ 603

22 091.66

КТ 2414

21 050.00

ДТ 611

22 091.66

КТ603

22 091.66КТ 2416

1 041.66сума оборот:

22 091.66

сума оборот:

22 091.660.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

604

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 604

20 400.00

КТ 4211

14 400.00

ДТ 611

14 400.00

КТ604

20 400.00КТ 4212

6 000.00

ДТ 7011

1 400.00ДТ 7012

1 260.00ДТ 7021

1 740.00ДТ 7022

1 320.00ДТ 703

240.00

сума оборот:

20 400.00

сума оборот:

20 400.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

605

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 605

3 851.85

КТ 4611

1 814.00

ДТ 611

2 505.60

КТ605

3 851.85КТ 4612

750.00

ДТ 7011

323.10

КТ 4613

200.25

ДТ 7012

282.71

КТ 4631

691.20

ДТ 7021

390.41

КТ 4632

288.00

ДТ 7022

296.18

КТ 4633

108.00

ДТ 703 

53.85

КТ 4612
сума оборот:

3 851.85

сума оборот:

3 851.850.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

606

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 606

1 671.00

КТ 459

821.00

ДТ 7011

401.04

КТ606

1 671.00КТ 5011

850.00

ДТ 7012

350.91ДТ 7021

484.59ДТ 7022

367.62ДТ 703 

66.84

сума оборот:

1 671.00

сума оборот:

1 671.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

609

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 609

4 203.75

КТ 3021

1 050.00

ДТ 7011

1 008.92

КТ609

4 203.75КТ 3021

250.00

ДТ 7012

882.78

КТ 3023

60.00

ДТ 7021

1 219.09

КТ 3024

70.00

ДТ 7022

924.80

КТ 3025

130.00

ДТ 703 

168.16

КТ 3026

16.00КТ 3032

100.00КТ 3041

100.00КТ 4011

2 000.00КТ 422 

285.35КТ 4531

2.40КТ 4532

140.00сума оборот:

4 203.75

сума оборот:

4 203.750.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

611

КРЕДИТ

32 840.20

начално салдо

0.00

ДТ 611

91 257.26

КТ 601

44 720.00

ДТ 3031

48 000.00

КТ611

96 000.00КТ 602

7 540.00

ДТ 3032

48 000.00

КТ 603 

22 091.66КТ 604 

14 400.00КТ 605 

2 505.60сума оборот:

91 257.26

сума оборот:

96 000.0028 097.46

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

621

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 621

208.40

КТ 652

208.40

ДТ 123

208.40

КТ621

208.40сума оборот:

208.40

сума оборот:

208.400.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

624

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 624

5 028.90

КТ 4012

4 355.57

ДТ 123

5 028.90

КТ624

5 028.90КТ 5031

67.00КТ 5041 

22.00КТ 5042 

584.33сума оборот:

5 028.90

сума оборот:

5 028.900.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

629

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 629

267.00

КТ 5031

112.00

ДТ 123

267.00

КТ629

267.00КТ 5041

85.00КТ 5042 

70.00сума оборот:

267.00

сума оборот:

267.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

651

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 651

1 800.00

КТ 5011

1 800.00сума оборот:

1 800.00

сума оборот:

0.001 800.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

652

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 652

5 000.00

КТ 1591

5 000.00

ДТ 621

208.40

КТ652

208.40сума оборот:

5 000.00

сума оборот:

0.004 791.60

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

7011

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 7011

94 500.00

КТ 123

39 196.54

ДТ 4111

70 500.00

КТ7011

94 500.00КТ 3031

48 000.00

ДТ 4112

24 000.00

КТ 601 

278.40КТ 602 

3 852.00КТ 604 

1 440.00КТ 605 

323.10КТ 606

401.04КТ 609

1 008.92сума оборот:

94 500.00

сума оборот:

94 500.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

7012

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 7012

83 500.00

КТ 123

33 229.50

ДТ 4111

65 500.00

КТ7012

83 500.00КТ 3032

43 880.00

ДТ 4112

18 000.00

КТ 601 

243.60КТ 602 

3 370.50КТ 604 

1 260.00КТ 605 

282.71КТ 606

350.91КТ 609

882.78сума оборот:

83 500.00

сума оборот:

83 500.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

7021

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 7021

113 000.00

КТ 123

68 175.01

ДТ 4111

113 000.00

КТ7021

113 000.00КТ 3041

36 000.00КТ 601 

336.40КТ 602 

4 654.50КТ 604 

1 740.00КТ 605 

390.41КТ 606

484.41КТ 609

1 219.09сума оборот:

113 000.00

сума оборот:

113 000.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

7022

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 7022

88 500.00

КТ 123

51 805.20

ДТ 4111

88 500.00

КТ7022

88 500.00КТ 3042

30 000.00КТ 601 

255.20КТ 602 

3 531.00КТ 604 

1 320.00КТ 605 

269.18КТ 606

367.62КТ 609

924.80сума оборот:

88 500.00

сума оборот:

88 500.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

703

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 703

15 500.00

КТ 123

14 282.75

ДТ 4111

15 500.00

КТ703

15 500.00КТ 601 

46.40КТ 602 

642.00КТ 604 

240.00КТ 605 

53.85КТ 606

66.84КТ 609

168.16сума оборот:

15 500.00

сума оборот:

15 500.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

704

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 704

1 500.00

КТ 123

1 500.00

ДТ 4111

1 500.00

КТ704

1 500.00сума оборот:

1 500.00

сума оборот:

1 500.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

705

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 705

60 000.00

КТ 123

14 300.00

ДТ 4111

40 000.00

КТ705

60 000.00КТ 201 

10 000.00

ДТ 4121 

20 000.00

КТ 204 

35 700.00сума оборот:

60 000.00

сума оборот:

60 000.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

709

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 709

30.00

КТ 123

30.00

ДТ 3024

20.00

КТ709

30.00

ДТ 3025 

10.00

сума оборот:

30.00

сума оборот:

30.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

721

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 721

27.00

КТ 123

27.00

ДТ 5031

7.00

КТ721

27.00

ДТ 5041

15.00ДТ 5042

5.00

сума оборот:

27.00

сума оборот:

27.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

722

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 722

50 000.00

КТ 123

50 000.00

ДТ 426

50 000.00

КТ722

50 000.00сума оборот:

50 000.00

сума оборот:

50 000.000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

724

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 724

118.97

КТ 123

118.97

ДТ 4012

68.97

КТ724

118.97

ДТ 5042

50.00

сума оборот:

118.97

сума оборот:

118.970.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

991

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 991

20 000.00

КТ 999

20 000.00сума оборот:

20 000.00

сума оборот:

0.0020 000.00

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

999

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

0.00

ДТ 991

20 000.00

КТ999

20 000.00сума оборот:

0.00

сума оборот:

20 000.000.00

крайно салдо

20 000.00ОБЩО  ОБОРОТИ


ДЕБИТ

2 810 623.35 

2 810 623.35

КРЕДИТКоментари

-->