vanya mitsova vanya mitsova direktor

Ранно пенсиониране на учителИма ли някаква промяна в ранното пенсиониране на учителите - в начина на прибавяне годишно по четири месеца. Конкретно за случая - на 24.04.2013г. навършва 57г. Кога може да се пенсионира?Отговори

 • Здравейте,

  В действителност с началото на новата 2013 г. влязоха в сила немалко промени в сферата на пенсионното законодателство, в т.ч. и касаещи ранното пенсиониране на учителите.

  Според действащото към момента законодателство е определен преходен период до 31 декември 2020 г. включително (до достигане на новите граници посредством добавяне на 4 месеца годишно), през който учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта, необходима за останалите осигурени лица, и съответно необходимия учителски осигурителен стаж. А кой точно стаж се зачита за учителски е изрично уредено в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Накратко това означава, че жените, придобиват право на учителска пенсия за 2013 година – при навършени 57 год. и 8 месеца (в рамките на календарната 2013 г.) и минимален учителски стаж 25 год. и 8 месеца, а за мъжете – при навършени 60 год. и 8 месеца (също в рамките на 2013 г.) и минимален учителски стаж 30 год. и 8 месеца.

  Съгласно нормативните изисквания право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при едновременното наличие на две обстоятелства. Първо – кандидат пенсионерът да е навършил определената за това възраст. И второ – да е събрал посочения в закона осигурителен стаж. В крайна сметка окончателната преценката за придобиване правото на учителска пенсия е изцяло в компетенцията на НОИ.

  (аргумент: § 5 от ПЗР на КСО; чл. 19, ал. 1 - 4 от НПОС)

  Поздрави,
 • Здравейте отново,

  Редно е да направим едно уточнение, вследствие прилагането на влезлите в сила от 01.01.2013 г. промени в КСО, касаещи ранното пенсиониране на учителите. В действителност има промяна в § 5, ал.1 от ПЗР на КСО, колкото и незначителна на пръв поглед да изглежда, тя променя методиката за изчисление на възрастта за придобиване на право на пенсия.

  В какво се състои промяната?

  Стария текст на разпоредбата гласеше: „3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1”. А възрастта по чл. 68, ал. 1 е нормалната възраст за пенсиониране на всички останали лица работещи при условията на ІІІ-та категория труд, както следва:

  УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
  ПРИ НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТ
  (чл. 68 ал. 1 от КСО)

  година на жени мъже
  пенсиониране възраст възраст

  2011 60 г. 63 г
  2012 60 г. 4м. 63 г. 4 м.
  2013 60 г. 8 м. 63 г. 8 м.
  2014 61 г. 64 г.
  2015 61 г. 4 м. 64 г. 4 м.
  2016 61 г. 8 м. 64 г. 8 м.
  2017 62 г. 65 г.
  2018 62 г. 4 м. 65 г.
  2019 62 г. 8 м. 65 г.
  2020 63 г. 65 г.

  За текущата година тази възраст е 60 г. 8 м. за жените и 63 г. 8 м. за мъжете, но вече не е редно от тук да се подваждат трите години, тъй като в новият текст се казва нещо съвсем друго: „3 години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1”. Което ще рече, че първо трябва да определим кои лица ще придобият право на пенсия по общия ред след 3 години (2013=2016-3), тоест през 2016 г. Но тази година е три реда по-надолу в таблицата, или възрастта за пенсиониране се е увеличила с една година (3 години х 4 месеца), така че трите години вече ще се подваждат от 61 г. 8 м. за жените и 64 г. 8 м. за мъжете.

  В крайна сметка жените родени между 01.05.1954 г. и 30.04.1955 г., както и мъжете родени между 01.05.1951 г. и 30.04.1952 г., които през текущата 2013 г. ще навършат 58 г. 8 м. за жените и 61 г. 8 м. за мъжете ще придобият правото на ранна учителска пенсия. Стига разбира се да отговорят и на втория критерий, по който не са правени промени, а именно да имат минимален учителски стаж 25 год. и 8 месеца за жените и 30 год. и 8 месеца за мъжете.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->