Latinka Mitova Latinka Mitova Потребител

Работа на графикПри работа на график, има ли някакъв законен срок, в който работодателя е длъжен да предостави графика за работа за следващия месец на работника? Работя на график на смени и графика ми се дава за 1 седмица напред - законно ли е това?Отговори

  • В Правилника за вътрешния трудов ред всяко предприятие определя началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието. Няма изрично упоменат срок за представяне и изпълнение на графика от работодателя на работниците. Работодателят има право свободно да договаря условията и начина на работа с работниците, спазвайки изискванията на трудовото законодателство.
    Ако имате съмнения в горното, можете да се обърнете към съответните органи, както и да проверите правата си в Кодекса на труда, Наредба за работното време, почивките и отпуските, Наредба за структурата и организацията на работната заплата.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->