Яна Петрова Яна Петрова Потребител

Идентификационен шифър във фактураНеобходимо ли е идентификационният шифър, с който се подписват електронно издадени фактури (например фактура съставена като pdf файл и изпратена по ел. поща), да бъде регистриран в НАП? Фактурите не са подписани с УЕП.

Поставянето на такъв шифър без да се използва УЕП, прави ли фактурите напълно легитимни счетоводни документи?Отговори

  • Здравейте,

    В НАП не се регистрират подобни шифри. Всъщност нищо, свързано с издаването на фактури, не се регистрира в НАП.

    Считам, че фактурите, които издавате, са напълно легитимни. Обръщам внимание, че отдавна отпадна изискването във фактурите като задължителни реквизити да има подпис на съставител, дори имена на съставител (или заместващи шифри).

    Това, което законът изисква от Вас, е да осигурите чрез прилаганите от Вас системи за вътрешен контрол автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на издаваните фактури.
  • Благодаря за изчерпателния отговор.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->