Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.13. Отчет за Собствения Капитал по НСС в хил. лева

Публикувано на: 21.11.2010

Отчет за Собствения Капитал

на БЕТА ЕООД

за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


Отчет за Собствения Капитал по НСС в хил. леваКоментари

-->