empira empirova empira empirova Потребител

Фактури от минала годинаЗдравейте!

Може ли да ми кажете, как се процедира с фактури, които са от минала отчетна година, а се получават в текущата (с дата от минала година)? Фактурите са платени в брой от управителя, но в момента няма касова наличност и официално ще бъдат платени при наличие на такава.

Как изобщо се процедира с такива "чакащи" фактури?Отговори

 • Здравейте,

  Не става ясно дали касова бележка ще Ви пуснат, когато Вие имате касова наличност, или вече имате бележка. Защото ако имате такава, официалното плащане вече се е случило. Така или иначе проблемът с оправянето на червената каса е извън настоящия ми коментар.

  Отчитането в текущата година на фактура от миналата година следва да се третира по реда на корекция на счетоводна грешка. Това ще рече, че ако сумата е съществена, то трябва да отчетете ефекта за сметка на Натрупаната печалба (или загуба) от предходни години. Ако сумата е несъществена или ако сте по НСС, можете да отчетете ефекта за сметка на текущата печалба или загуба.

  За целите на облагането по ЗКПО следва в ГДД да направите корекция на резултата за годината, за която се отнася фактурата.
 • Здравейте,
  По същия въпрос искам да попитам - в случай, че сумата е несъществена и ефекта се отчита за сметка на текущата печалба:
  - корекцията на резултата в ГДД за целите на облагането по ЗКПО в коя клетка попада? "Разходи, отчетени във връзка с открита счетоводна грешка (чл.75, ал.7)" ?
  - следва ли да се подаде Уведомление до НАП за допусната счетоводна грешка?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->